ANUNTUL PRIVIND VANZAREA BUNURILOR DEVENITE PROPRIETATE DE STAT

In temeiul art.8 alin.(1) din O.G. nr.14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut faptul ca, la sediul Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş din Timisoara, str.Gheorghe Lazar, nr.9B, camera 215, se va organiza licitatie publica pentru valorificarea bunurilor devenite proprietate de stat.

I. Licitatie organizata in data de 31.08.2015, ora 10.00 pentru urmatoarele bunuri imobile:
– cota 1/2 din imobil situat in comuna Pesac, judet Timis, inscris in CF 1276 compus din casa nr. 484 curte si gradina in suprafata de 719 mp. Pret pornire licitatie 13.411 lei;

*) Cod fiscal: Art.140 alin.(1) Cota standard este de 24% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa.
Art.141 alin.(2) lit.f) Sunt operatiuni scutite de TVA, livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile.

II. Licitatie organizata in data de 31.08.2015, ora 11,00 pentru urmatoarele bunuri mobile:

– Autoturism Fiat Bravo, an 2002. Pret de pornire 1.700 lei.
– Autoturism Renault Megane, an 2001. Pret de pornire 3.500 lei.
– Autoutilitara Mercedes 814, an 1991, 5958 cmc. Pret de pornire 1.885 lei.
– Autoturism Lancia Prisma an 1988, 1929 cmc. Pret de pornire 699 lei.
– Autoturism Renault 12 TL, an 1976, 1289 cmc. Pret de pornire 760 lei.

III. Licitatie organizata in data de 31.08.2015,ora 13,00 pentru urmatoarele bunuri mobile:

– 6 buc Mijloace de joc tip slot machine. Pret de pornire 1.050 lei/buc
– 29 buc Mijloace de joc tip slot machine, an 2010. Pret de pornire 2.650 lei/buc
– 1 buc Mijloace de joc tip slot machine, an 2010. Pret de pornire 1.810 lei/buc

IV Licitatie organizata in data de 31.08.2015, ora 14,00 pentru urmatoarele bunuri mobile:

– Motor barca Force Mercury Marine.Pret de pornire 4.500 lei.
– Motor barca Yamaha 50 DEO, 50 cp. Pret de pornire 2.790 lei.
– Motor barca Selva model 25, 25 cp. Pret de pornire 1560 lei.
– Motor barca Yamaha 30 DMHO, 30 cp. Pret de pornire 2.240 lei.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor, vor depune ofertele de participare la registratura A.J.F.P. Timis, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, precum si urmatoarele documente:

a) dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei, suma ce se va vira la Trezoreria Timisoara in contul RO59TREZ6215005XXX000314 – CF 4358053;
b) imputernicire notariala a persoanei care il reprezinta pe ofertant, dupa caz;
c) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de O.R.C sau dupa certificatul de inregistrare fiscala, dupa caz;
d) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana si legalizat;
e) pentru persoane fizice romane, copie de pe actul de identitate;
f) pentru persoane fizice straine, copie de pe pasaport sau carte identitate, dupa caz ;
g) certificat de atestare fiscala emis de creditorii fiscali, din care sa rezulte ca participantul nu are obligatii fiscale ( Primarie si Administratia Finantelor Publice);

Pasul de licitatie este de 5% din pretul de pornire a licitatiei.

Adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea garantiei, in termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei sau vanzarii directe, la Trezoreria Timisoara in contul RO46TREZ6215085XXX008091- CF 21660875.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la compartimentul valorificari bunuri din cadrul A.J.F.P.Timis, et.2, cam. 215 sau la nr. telefon 0256/499334; 0256/499335, int. 779.
.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns