Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor/tertei persoane:

1. S.C. CECUM CONSTRUCT CG S.R.L, dosar de executare nr. 33479741 , licitatie care va avea loc in ziua de 12, luna 09, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca RENAULT, model MASTER, CAROSERIA FURGON cilindree 2500 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2003, nr. de inmatriculare TM-23-EPX.

nu sunt

5.370

19 %

6.391

2. S.C. HANUL PRIVIGHETOAREA S.R.L dosar de executate nr. 19408311, licitatie care va avea loc in ziua de 13, luna 09, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT**

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.**

MASA COUNTRY II, DIMENSIUNI 1600 X 800 mm, DIN LEMN CULOARE NUC -9 buc.

nu sunt

151 lei/buc.

MASA COUNTRY II, DIMENSIUNI 800 X 800 mm, DIN LEMN CULOARE NUC- 6 buc.

nu sunt

101 lei/buc

MASA COUNTRY II, DIMENSIUNI 1100 Z 800 mm, DIN LEMN CULOARE NUC- 9 buc.

nu sunt

101 lei/buc

SCAUNE MD 43, DIN LEMN CULOARE NUC- 80 buc.

nu sunt

50 lei/buc

** Conform aplicatiei Fiscnet S.C. HANUL PRIVIGHETOAREA S.R.L, nu este inregistrata in scopuri de TVA la data de 13.08.2018 iar, prin vanzarea bunului mobil antementionat, nu depaseste plafonul de 220000 lei prevazut la art. 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

3. S.C. MONOGRAMA S.R.L., dosar de executare nr. 11439, licitaţie care va avea loc in ziua de 17, luna 09, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a III a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiilecare greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca Peugeot, model BOXER, cilindree 2198 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare TM-05-BET – KM BORD DEFECT

nu sunt

8.544

19 %

10.168

FERASTRAU TIP GATER, MARCA WOOD-MIZER, MODEL LT 70

nu sunt

34.579

19 %

41.149

MASINA DE ASCUTIT PANZA WIID-MIZER

nu sunt

7.841

19 %

9.330

COMPRESOR NUOVA 380 Vca/50Hz, 2 AGREGATE MOTOR COMPRESOR- functional

nu sunt

1.508

19 %

1.794

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul  : S.C. CECUM CONSTRUCT CG S.R.L, S.C. HANUL PRIVIGHETOAREA S.R.L si S.C. MONOGRAMA S.R.L.,

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 de luni panã vineri in inervalul 8,30- 13,30

0 Comments

No Comment.