Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

anaf

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitaţie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a  :

1. S.C. AGROMADI –H S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Giarmata, jud. Timiş, str. Morii, nr. 1170, cod inregistrare fiscala 10063987 in calitate de garant ipotecar pentru S.C. M.V. UTIL COMPANY S.R.L cu domiciliul fiscal in localitatea Giarmata, jud. Timis, str. Morii, nr. 1170, cam 2, cod inregistrare fiscala 26273039, licitaţie care va avea loc in ziua de 19, luna 04, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a IV a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

CONTRACT IPOTECA MOBILIARA 1008/27.10.2015

SEMANATOARE D9-40 SUPER

Nu sunt

5.244

19%

6.240

INCARCATOR CATERFLOR

Nu sunt

4.195

19%

4.992

CULTIVATOR CSC

Nu sunt

5.034

19%

5.991

SEMANATOARE SUP 29 BP

Nu sunt

6.450

19%

7.675

GRAPA GD3,2

Nu sunt

4.667

19%

5.554

PLUG PP325

Nu sunt

2.570

19%

3.058

COMBINATOR GRACHLO 600GAMMA

Nu sunt

39.329

19%

46.802

MASINA DE IERBICIDAT UF800/15

Nu sunt

14.159

19%

16.849

DISTRIBUITOR CENTRIFUGAL, ZA-M 1500, CAPACITATE BUNCAR 1500 LITRI

Nu sunt

9.439

19%

11.232

TRACTOR ARES 836, nr. inmatriculare TM-11-GAW

Nu sunt

119.561

19%

142.277

PLUG EUROPAL 95

Nu sunt

31.463

19%

37.441

CULTIVATOR RUBIN 9/400

Nu sunt

31.463

19%

37.441

SEMANATOAREAMAZONE DE DE PRASITOARE ED452 CLASSIC

Nu sunt

37.756

19%

44.930

ACCESORII COMBINA ED452 CLASSIC

Nu sunt

2.779

19%

3.307

CULTIVATOR KG403+TAVALUG PW40+SEMANATOAREPURTATAD9-40

Nu sunt

44.573

19%

53.042

ECHIPAMENT GERINGPOLL PCA 670, RECOLTAT PORUMB SI FLOAREA SOARELUI

Nu sunt

36.707

19%

43.682

COMBINACLASS, MEGA 350C, CABINA CU CLIMA SI INCALZIRE, TRACTOR TOCATOR DE PAIE ECHIPAMENT PT. PORUMB, HATER /ACCESOORII 5,1 m

Nu sunt

194.024

19%

230.888

CULTIVATOR

Nu sunt

3.356

19%

3.994

DISC HARROW R600

Nu sunt

34.610

19%

41.186

DISC HARROW 600

Nu sunt

36.183

19%

43.058

CONTRACT IPOTECA MOBILIARA 272/06.04.2016

MASINA DE IRBICIDAT BLANCHARD ATLANTIQUE 320

Nu sunt

19.752

19%

23.504

DISC HAROW CU TAVALUG, MARCA PAPADOPOULOS, MODEL R600

Nu sunt

6.836

19%

8.135

GRAPA CU DISCURI GD3,2

Nu sunt

1.730

19%

2.059

PLUG PP4-30

Nu sunt

831

19%

988

PLUG PP4-30

Nu sunt

831

19%

988

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesaţi in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada plaţii taxei de participare, reprezentând 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garanţie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana.

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului: S.C. AGROMADI –H S.R.L in calitate de garant ipotecar pentru S.C. M.V. UTIL COMPANY S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea obligatii.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns