ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

anaf

Dosar de executare nr.1740614354793/2012
Nr.7572/ 29.07.2015
ANUNT PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna August ziua 17
In temeiul art.162 alin.(1) si (2)| din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 17 luna August orele 11 anul 2015 in localitatea DETA, str. INFRATIRII, nr. 11, se vor vinde prin LICITATIE PUBLICA urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Dinescu Radu cu domiciliul fiscal in localitatea Ciacova ,P-ta Cetatii nr.44, CNP 1740614354793
a) – Imobil compus din teren intravilan in suprafata de 1474 mp situat in Localitatea Jebel inscris in CF 400011 nr.top784/2.
Pretul de pornire la licitatiei al imobilului cu teren este 18.905 lei.
b)-Licitatia a III a
*Conform art.141, alin.(2),lit.f) din Codul Fiscal Legea nr.571/2003),cu modificarile si completarile ulterioare ,este scutita de TVA„ livrarea de catre o persoana fizica a unei constructii ,a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele :
1.Inscrieri privitorare la propietate:Dinescu Radu
2.Inscrieri privitoare la sarcini:Contract de garantie imobiliara nr.1109/09.05.2008 in favoarea ALPHA BANK ROMANIA SA-BUCURESTI ,SUC.TIMISOARA
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-174 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0256390404, cam. 5

Publicitate 1.08 MORAVITA 820 cuvinte
Nr.7574/29.09.2015

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna August ziua 18
In temeiul art. 162 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 18, luna August,anul 2015, ora 11, in localitatea Vama Moravita, se vor vinde prin 1) LICITATIE PUBLICA urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor:
1.Zavisin Goran dosar de executare nr.9235/18.09.2014
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei exclusiv TVA, este de ….. lei

Cota TVA/neimpozabil*)
AUTOTURISM FIAT UNO,cilindree 1116,data primei inmatriculari 11.02.2005, avand in vedere marca si starea caroseriei acesta poate fi vandut unei unitati de dezmembrare.
263
24%
TOTAL
263

2.Nikolic Slobodan
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei exclusiv TVA, este de ….. lei

Cota TVA/neimpozabil*)
AUTOTURISM FIAT UNO 60S 5V ,cilindree 1108 ,data primei inmatriculari 21.05.1992,avand in vedere marca si starea caroseriei acesta poate fi vandut unei unitati de dezmembrare.
263
24%
TOTAL
263

3.Kosorus Alexander dosar de executare 9235/18.09.2014
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei exclusiv TVA, este de ….. lei

Cota TVA/neimpozabil*)
AUTOTURISM VOLSWAGEN PASAT 32 B,cilindree 1570 ,data primei inmatriculari 04.07.1997,avand in vedere marca si starea caroseriei acesta poate fi vandut unei unitati de dezmembrare.
308
24%
TOTAL
308

4.Despotovic Zoran dosar de executare nr09235/18.09.2014
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei exclusiv TVA, este de ….. lei

Cota TVA/neimpozabil*)
AUTOTURISM OPEL KADET CARAVAN ,cilindree 1281 ,data primei inmatriculari 11.12. 2000,avand in vedere marca si starea caroseriei acesta poate fi vandut unei unitati de dezmembrare.
252
24%
TOTAL
252

5.Macsimovic Dusan dosar de executare nr.9235/18.09.2014
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei exclusiv TVA, este de ….. lei

Cota TVA/neimpozabil*)
AUTOTURISM VOLSWAGEN PASAT ,cilindree 1984 ,data primei inmatriculari 05.07.1995,avand in vedere marca si starea caroseriei acesta poate fi vandut unei unitati de dezmembrare.
315
24%
TOTAL
315

6.Baric Liljana dosar de executare nr.9235/18.09.2014
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei exclusiv TVA, este de ….. lei

Cota TVA/neimpozabil*)
AUTOTURISM OPEL KADET ,lipsa certificat de inmatriculare,avand in vedere marca si starea caroseriei acesta poate fi vandut unei unitati de dezmembrare.
315
24%
TOTAL
315

7.Ristici Mita dosar de executare nr.9235/18.09.2014
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei exclusiv TVA, este de ….. lei

Cota TVA/neimpozabil*)
AUTOTURISM VOLSWAGEN ,cilindree 1263 ,data primei inmatriculari 27.02.2001,avand in vedere marca si starea caroseriei acesta poate fi vandut unei unitati de dezmembrare.
245
24%
TOTAL
245

8.Iezdimirovic Aleksandar dosar de executare nr.9235/18.09.2014
Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

Pretul de evaluare sau
de pornire a licitatiei exclusiv TVA, este de ….. lei

Cota TVA/neimpozabil*)
AUTOTURISM OPEL CORSA ,data primei inmatriculari 23.02.2001,cilindree 1171 cc,avand in vedere marca si starea caroseriei acesta poate fi vandut unei unitati de dezmembrare.
210
24%
TOTAL
210

Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile
sunt cele prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.169-170 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 390404

Publicitate 1.08 VOICA 470 cuvinte
Dosar de executare nr.1740614354793/2012
Nr.7573/ 29.07.2015
ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015 luna August ziua 17
In temeiul art.162 alin.(1) si (2)| din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 17 luna August orele 13 anul 2015 in localitatea DETA, str. INFRATIRII, nr. 11, se vor vinde prin LICITATIE PUBLICA urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului Voica Manuela cu domiciliul fiscal in localitatea Timisoara ,str.Pepinierei nr.12,bl.F/8 sc.B ap.11
a) – Imobil compus din teren extravilan in suprafata de 1000 mp, situat in Localitatea Birda inscris in CF 401543, tarla nr.A1797.
Pretul de pornire la licitatiei al imobilului cu teren este 1236 lei.
b)-Licitatia a-I-a
*Conform art.141, alin.(2),lit.f) din Codul Fiscal Legea nr.571/2003),cu modificarile si completarile ulterioare ,este scutita de TVA„ livrarea de catre o persoana fizica a unei constructii ,a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele :
1.Imobil aflat sub incidenta art.3,alin.1 din L 17/2014.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-174 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0256390404, cam. 5


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *