ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

anaf

In temeiul art. 162 alin. (1) si (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21, luna Iulie, orele 10:00, anul 2015, la sediul A.J.F.P. Timis-Serviciui Fiscal Orăşenesc Sannicoiau-Mare, str. Republicii, nr. 30, jud. Tirnis, se va vinde prin licitaţie următorul bun imobil, proprietate a debitorului CABULEA SERGIU NICOLAE, cu domiciliul fiscal in loc. Resita, str. Virgil Birou, nr. 44, sc. A, ap.9, jud. Caras-Severin , CNP 1790210011096 (licitaţia nr. 1):

a) – teren intravilan situate in localitatea Periam, zona Periam port, inscris in CF 400506 Periam, top 4141/2009/1/8/94, cu suprafaţa de 150 mp.

PRET DE PORNIRE A LICITAŢIEI = 5.011 lei + TVA ( 24%)

Bunul imobil mai sus menţionat este grevat de următoarele:

Creditori Sarcini
– A.J.F.P. Timis-S.F.O. Sannicolau-Mare A.J.F.P. Timiş-S.F.O. Sannicolau-Mare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilita pentru vânzare.
Cei interesaţi in cumpărarea bunului sunt invitaţi sa prezinte, pana la termenul de vânzare sau, in cazul vânzării prin licitaţie, pana in ziua precedenta termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plaţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei in’contul RO0 9TRÎEZ6275067XXX000555,

Elaborat: Maria Prochin birou colectare executare silita
C.F.’ 4358053 deschis la Trezoreria Sannicolau-Mare,’ sau constituirea garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancara; împuternicirea persoanei care il reprezintă pe ofertant(prin procura speciala autentica); pentru persoanele juridice de naţionalitate romana, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligaţii fiscale restante, declaraţie pe propria răspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului Cabulea Sergiu Nicolae , sa se prezinte la data stabilita pentru vânzare si la locul fixat in acest scop.
Elaborat: María Prochin birou colectare executare silita
împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţa, in conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare, când urmează sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatoriu audierea contribuabilului. Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon nr. 0256370202, interior 20.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns