Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile

  1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Caraş-Severin

Serviciul Fiscal OTELU ROSU

Str. Hategului nr.110, Loc.Otelu-Rosu

Tel :  0255/530964

Fax : 0255/530964

Dosar de executare nr. 1336

Nr.6821/22.10.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2015, luna Octombrie, ziua 22

În temeiul <LLNK 12003 92131 302 157 55>art. 162 alin. (1) si (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 20, luna Noiembrie, anul 2015, orele 10, la sediul Serviciului Fiscal Otelu-Rosu din localitatea Otelu-Rosu, strada Hategului, nr.110 , se vor vinde prin licitaţie(a Il-a) următorul bun imobil, proprietate a debitorului B.I.N.Ponetchi Alina cu sediul in localitatea Otelu-Rosu, strada Libertatii bl.1 sc.C, ap.1, judeţ Caras-Severin, CUI 21780901:

  1. Imobil-cladire in suprafata de 53,45 mp.compusa din 3 camere ,hol,grup sanitar-constructie din beton, situate in loc. Otelu-Rosu,str.Libertatii bl.1 sc.C ap.1-contract vanzare-cumparare nr.222/04.02.2011,cf.30586-C1-U3,evaluat la 148.500 (25% reducere din 198.000 lei pret de pornire la prima licitatie)lei.

Pretul de pornire stabilit pentru licitatia lI-a este de 148.500 lei(exclusiv TVA)*

*) cota de taxa pe valoarea adăugata pentru vânzarea bunurilor imobile este 24% în conformitate cu prevederile art.128 alin. (3) lit. b) din <LLNK 12003 571 10 201 0 18>Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, si pct.6, alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

*) Conform art. 141, alin. (2), lit. f) din Codul fiscal(Legea 571/2003), cu modificarile si completarile ulterioare, este scutita de TVA ” livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita”.

Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de sarcini.

  • Inscrieri privitoare la sarcini–Intabulare-Serviciului Fiscal Otelu-Rosu

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintăpe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus in limba româna; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante la bugetul de stat si la bugetul local, declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului B.I.N.Ponetchi Alina, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătoreasca competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile <LLNK 12003 92131 302 168 49>art. 172-174 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0255/530964.

Data afişării 22 –25.10.2015.

Publicitate 5.11 FIERARU 720 cuvinte

  1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

  2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor

Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Timiş

str.Gh. Lazăr nr.9B 300081, Timişoara

tel.:0256 499334 Fax:0256 499220

e-mail:[email protected]

Dosar de executare nr.126/129/2014

Nr.266547 Data 28.10.2015

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2015 luna 10 ziua 28

În temeiul <LLNK 12003 92131 302 157 55>art. 162 alin. (1) si (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 19 luna 11 anul 2015 orele 14,00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 112, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului FIERARU D. MARIN I.I./ FIERARU MARIN, cu domiciliul in localitatea Timisoara, str.Iris, nr.23, ap.6, jud. Timis,

Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul)

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei, exclusiv TVA, (lei)

Cota TVA/neimpozabil/scutit*)

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei, inclusiv TVA, (lei)

Autoutilitara N3,marca DAF, culoare negru, caroseria BC Autotractor ,an fabricatie 2002, masa proprie 7281 kg, masa remorcabila cu dispozitiv de franare 36.719 kg, nr axe 2, tractiune spate, nr.inmatriculare TM-21-FMI, km la bord la data inspectiei (16.02.2015) 832.533 km

19.525 lei

24%

24.211 lei

Semiremorca marca KOGEL, caroseria DA Suprastructura Deschisa, an fabricatie 1997, masa totala max.35.000 kg, nr. axe- 3, tractiune-fara, culoare alb, nr inmatriculare TM-25-FMI, la data inspectiei (16.02.2015) starea caroseriei si a anvelorelor era buna

9.934 lei

24%

12.318 lei

Semiremorca marca SCHMITZ, , caroserie DA Frigorifica, an fabricatie 1999, masa totala max. 39.000 kg, nr. axe- 3, tractiune-fara, culoare alb, nr inmatriculare TM-35-FMI, la data inspectiei (16.02.2015) starea caroseriei si a anvelorelor era f. buna

46.977 lei

24%

58.252 lei

Autoutilitara marca SCANIA,caroseria BC Autotractor, an fabricatie 2004, masa totala max. 20.500 kg, masa remorcabila cu dispozitiv de franare 43.315 kg, , nr.axe-2, tractiune spate, culoare alb-rosu, nr.inmatriculare TM-34-FMI la data inspectiei (16.02.2015) starea caroseriei si a anvelorelor era buna, masina era functionala.

30.697 lei

24%

38.064 lei

Autoturism MERCEDES BENZ,caroserie AA Berlina, an fabricatie 2001, , nr. Identificare WDB2100481B349286, culoare negru, tractiune spate, nr. Inmatriculare TM-12-KBL, kilometrii la bord(la data inspectiei.16.02.2015) 202.017 km

12.244

scutit

12.244

TOTAL

119.377lei

25.712 lei

145.089 lei

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare..

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, pînă la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare in contul RO22TREZ6215067XXX007580 cod fiscal 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentînd 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de inmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, declaratie pe proprie raspundere(autentificata)a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorilor Fieraru D Marin I.I. urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art.172 si art. 173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/49934,tasta 4.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns