ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

anaf

În temeiul art. 162 alin. (1) si (2) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va facem cunoscut ca în ziua de 14 luna 09 anul 2015 orele 13,00 la sediul Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis – Colectare Contribuabili Mijlocii Timis din Str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 105, se vor vinde prin licitatie următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC COU VISKOL SRL, cu sediul in localitatea Timisoara, str. Frantz Liszt, nr. 4, jud. Timis, CUI 26406208:

1. Constructii industriale si utilitare, compuse din hala, atelier mecanic, magazie, bazin apa, latrina, PSI si rampa auto, construite din caramida cu structura de beton si metal , situata in localitatea Cenei, nr. 16, , jud. Timis, detinuta in baza CF 400537-Crt.A1.1, nr.CAD:C1 top Cc 484.
– pretul de pornire la a- III-a licitatie, este de 431500 lei (exclusiv TVA*)

2. Constructii administrative si social-culturale compuse din cladire P+1, magazii, garaje, latrina construite din caramida si metal situata in localitatea Cenei, nr. 16, , jud. Timis, detinuta in baza CF 400940-Crt.A1.1, nr.CAD:C1, top 209-212/2/3:Crt.A 1.2 ,nr.CAD:C2, top 209-212/2/3;nr.Crt.A1.3,nr.CAD: C3, top 209-212/2/3 : nr. Crt.A1.4, nr.CAD: C4, top, 209-212/2/3 .
– pretul de pornire la a-III- a licitatie, este de 278600 lei (exclusiv TVA*)
Terenul aferent ambelor imobile este proprietatea statului roman.

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Bunul imobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele:

Creditori: Sarcini:
SC UNICOM HOLDING SA, Ipoteca de rangul I, IV
SC ULEMIN IMPULS SRL Ipoteca de rangul II
SC OMV PETROM SA Ipoteca de rangul III
SC LUX OIL Ipoteca de rangul V
D.G.R.F.P. Timisoara – A.J.F.P. Timis- Ipoteca de rangul VI
-Colectare Contribuabili Mijlocii Timis
SC OD BB COMPANY SRL Ipoteca de rangul VII

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa depuna cu cel putin o zi inainte de data licitatiei la Registratura Administratiei Judetene a Finantelor Publice Timis –Colectare Contribuabili Mijlocii urmatoarele documente:
1. oferta de cumparare;
2. dovada emisa de creditorii fiscali (Compartimentele de impozite si taxe din cadrul Primariei si Administratia Financiara) ca nu au obligatii fiscale restante fata de acestia.
3. dovada platii taxei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatie, inclusiv TVA aferenta, in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fiscal 4358053 la Trezoreria Timisoara, sau constituirea garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara;
4. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant (prin procura speciala autentificata);
5. copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului pentru persoanele juridice de nationalitate romana;
6. actul de inmatriculare tradus in limba romana pentru persoanele juridice straine;
7. copie de pe actul de identitate pentru persoanele fizice romane;
8. copie dupa pasaport pentru persoane fizice straine.
9. declaratie pe proprie raspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC COU VISKOL SRL.

Impotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanta judecătorească competenta, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din O.G. 92/2003, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează sa se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru D.G.R.F.P.Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Timis – Colectare Contribuabilii Mijlocii, str. Ghe. Lazar Nr. 9B, cam. 105 sau la numarul de telefon 0256/204 800 int. 620.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *