Anunț privind vânzarea de bunuri mobile – licitație mașini Ford Transit și Volkswagen Polo

anaf 25

Dosar de executare.  16523740

TMGDEJ 33126/22.11.2021

In temeiul art.   250  alin (2)  din L 207/2015  privind  Codul  de  procedurã  fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare,  va  facem cunoscut  ca  in ziua de  13,  luna  12, anul 2021,  ora 14,00,  in localitatea  Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, AMFITEATRU et. I,  se vor vinde la  a III a  licitatie  urmatoarele bunuri mobile  proprietate a S.C. RASTER SIGN FURNITURE & LIGHTING SRL fostă SC 17 MARKS RETAIL SRL   S.R.L, cu domiciliul fiscal în Ghiroda, judeţ Timis,  str. Buşteni,  nr. 30/C  cod de identificare fiscală 16523740.

 

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .

NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.
AUTOUTILITARĂ  marca  FORD TRANZIT CONNECT,   culoare ALB  – GRI,   cutie MANUALĂ, an fabricatie 2003,  nr. de inmatriculare   TM-22-YNT –  STARE :  DEFECTĂ, AFLATĂ IN STARE AVANSATĂ DE DEGRADARE nu sunt 617 19% 734
Autoturism   marca VOLKSWAGEN POLO,  cilindree 1.198 cmc BENZINĂ, cutie MANUALĂ,   culoare Alb,   an fabricatie 2007,  nr. de inmatriculare   TM-33-MRK.   – STRE BUNĂ nu sunt 4.061 19% 4.833

 

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

             Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

  1. ofertele de cumparare :
  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie.
  1. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
  2. prentru persoanele juridice romane,  copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
  3. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  4. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
  5. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  6. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu  debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
obligatii  :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru  din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr.  9B, cam. 107, et. I,  sau la numărul de telefon  0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns