Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile – licitaţie diverse echipamente şi utilaje

Nr.6.976/28.06.2019

Dosar nr.4064/2019

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25 , luna Iulie , anul 2019 , ora 13,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, licitaţia a-II-a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

1.Platforma de cântărire BSF

NU SUNT “

975 lei

19%

2.Echipament instalaţii cu pompa de caldură marca Koolant Koolers nr.ARP746018 producţie Belgia -defect

NU SUNT “

5.925 lei

19%

3.Instalaţie de sablare marca Contractor,DBS 200RC-PR,seria 2451

NU SUNT “

9.075 lei

19%

4.Rezervor motorină dotat cu pompă, matricola 5814 producţie Italia

NU SUNT “

8.700 lei

19%

5.Strung orizontal SNA 500*3000, an fabricaţie 1987

NU SUNT “

3.900 lei

19%

6.Presa de brichetat- nefuncţională

NU SUNT “

8.175 lei

19%

7.Compresor cu rezervor nefuncţional –radiator defect

NU SUNT “

5.475 lei

19%

8.Incărcător telescopic rotativ marca Manitou nr.1432,seria 750312,6935 ore funcţionare

NU SUNT “

61.725 lei

19%

9.Transformator 1600 Kw

NU SUNT “

20.625 lei

19%

10.Autoutilitară marca Man,model 32.322-autobetonieră Hidra,număr de identificare WMAF132328M188132,cilindree 9973 cmc motorina,culoare alb-roşu,km bord 300521,an fabricaţie 1998,nr.TM-23-BNS

NU SUNT “

62.400 lei

19%

11.Budoexcavator CAT 434,seria ECFH 01474

NU SUNT “

77.700 lei

19%

12.Budoexcavator CAT 434,seria EEFSH 01269,8253 are funcţionare,an fabricaţie 2008

NU SUNT “

61.650 lei

19%

13.Cilindru Compactor 2939 HAMM, an fabricaţie 2002

NU SUNT “

44.325 lei

19%

14.Autoutilitară marca Mercedes-Benz,model Sprinter 311 CD,număr de identificare WDB9036231R356921,cilindree 2148 cmc motorină, culoare alb-gri,km bord 303302, an fabricaţie 2002. nr.TM -15-BNS

NU SUNT “

9.075 lei

19%

15.Autoutilitară marca Volkswagen,model Touran Van, număr de identificare WVGYYY1TY6W097588,cilindree 1896,cmc motorină,culoare galben,km bord 388839, an fabricaţie 2006,nr.TM-16-BNS

NU SUNT “

9.825 lei

19%

16.Autoutilitară marca Peugeot,model Partner,număr de identificare VFGCHWC8J104513,cilindree 1560,cmc motorină,culoare alb,km bord 295419,an fabricaţie 2008, nr.TM-14-KCM

NU SUNT “

4.125 lei

19%

17.Remorca marca Ifor Wiliams,model LM 166G3-E11,sarcina maximă 3500 kg,număr de identificare SCK800000C5086516,an fabricaţie 2012 nr.TM-22-BNS

NU SUNT “

10.500 lei

19%

18.Uscător – 2 bucăţi

NU SUNT “

2.250 lei

19%

19.Motocositoare Verdina Pro Vario SPV

NU SUNT “

2.700 lei

19%

20.Elicopter maşina de finisat beton marca Barikell,4×120

NU SUNT “

5.175 lei

19%

21.Mixer-betonieră

NU SUNT “

5.400 lei

19%

22.Autoutilitară marca Scania,model P 420,număr de identificare XLEP8X40085195798,cilindree 11705 cmc motorina,culoare portocaliu,km bprd 169275,an fabricaţie 2008, nr.TM-20-BNS

NU SUNT “

96.300 lei

19%

23.Autoutilitară marca Volvo,model FM12-420,număr de identificare ZV2J4DAGX1B286902,cilindree 12130 cmc motorină,culoare alb,km bord 132527,an fabricaţie 2001,nr.TM-19-BNS

NU SUNT “

52.350 lei

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile

sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma

scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscală 4358053 .4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare

eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că

nu este persoană interpusă cu debitorul,

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv:

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.Al.Astalaş nr.1-3 etaj II camera 227 jud.Timiş sau la numărul de telefon 0256/354824,0256351673 si fax. 0256352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns