Anunț privind vânzarea bunurilor mobile în Deta – prima licitație

Anunț licitație - Teren agricol - în suprafaţă de 1875 mp - Teremia Mare

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta

Jud. Timiş, Orş. Deta, Str. înfrăţirii nr.11

Dosar de executare nr….

Nr. 19-6 din 19.10.2022

ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR MOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 03, luna noiembrie, anul 2022 , ora 12.00, in DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.11 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului DUNAV LOGISTICS SRL, prima licitatie:

Denumirea bunului mobil Descriere sumara Drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv TVA (lei) Cota Tva/ neimpozabil/ scutit *)
, 2 sisteme informatice petrosol POS stare uzura: bunuri cu grad mediu de uzura semne particulare: nu se cunosc 1270 19%
, bazin bicompartimentat pentru carburant îngropat – rezervor stocare cilindric orizontal cu compartimente R1 de 6mc şi R2 de 5mc, serie 727 BAT SRL Arad stare uzura: medie semne particulare: nu se cunosc 9950 19%
, pompa tokheim Q500, TOKHEIM QUANTIUM 500 T cu 6 pistoale de alimentare, din 2008, seria D0826127, cu verificare metrologică valabilă până în 18.03.2023 stare uzura: uzura medie semne particulare: nu se cunosc 14460 19%
, ruleta gradata RIHTER de 5m cu lest pentru măsurat bazine, serie 436275-0841, cu verificare metrologică valabilă până în 19.07.2024 stare uzura: medie semne particulare: nu se cunosc 140 19%
, sistem video pentru statia de distributie carburanti- 6 camere DAHUA stare uzura: medie semne particulare: nu se cunosc 1690 19%
*) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

  1. oferta de cumparare;
  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO66TREZ624506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, cod de identificare fiscala 4358223, deschis la Trezorerie Deta, utilizand numarul de evidenta a platii 83540052200000000000034;
  3. împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
  5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  6. pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;
  8. declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta

Jud. Timiş, Orş. Deta, Str. înfrăţirii nr.11

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256390404 Data afisarii: 20.10.2022

Conducatorul organului de executare, MIRCIOV EDUARD

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *