Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri imobile – licitaţie spațiu industrial în Ciacova

Anunț licitație - teren intravilan în suprafață de 1021 mp, Dumbrăvița

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta

Jud. Timiş, Orş. Deta, Str. înfrăţirii nr.11

Dosar de executare nr…. Nr. 24-5 / 18.10.2022

ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 03, luna noiembrie, anul 2022 , ora 10.00, in DETA, STR. ÎNFRĂŢIRII, NR.11, JUD. TIMIŞ se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului DUNAV LOGISTICS SRL, prima licitatie:

A Cladire/parti de cladire/ansamblu de cladiri

Spatiu industrial – alte tipuri, 1 incaperi, Suprafata utila: 26 MP, Suprafata totala: 26 MP, Compartimentare: Nedecomandat, Etaj: parter, Nr. niveluri imobil: 1, Stare proprietate: buna, Stadiu constructie: finalizat, Structura de rezistenta: zidarie, Acces: acces cale rutiera, acces TIR, Utilitati: da, Teren aferent in suprafata de 26 MP, inregistrat in cartea funciara nr. CF 406374-C1 Ciacova , stare uzura: in folosinta, semne particulare: clădire statie carburanti situată în localitatea C , situat in str. Mioritei, loc Ciacova, jud. Timiş- cf 406374-C1, pret de evaluare 65872 lei (exclusiv TVA*)), grevate de urmatoarele sarcini reale si privilegii, dupa caz:

Creditor Sarcini
Nu se cunosc.
*) In conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, operatiunea este taxabila (cota de TVA 19%).

 

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:

  1. oferta de cumparare;
  2. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO66TREZ624506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, cod de identificare fiscala 4358223, deschis la Trezorerie Deta, utilizand numarul de evidenta a platii 83540052200000000000033;
  3. împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
  5. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
  6. pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;
  8. declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea, respectiv:

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMIŞOARA Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta

Jud. Timiş, Orş. Deta, Str. înfrăţirii nr.11

Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256390404 Data afisarii: 20.10.2022

Conducatorul organului de executare, MIRCIOV EDUARD

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *