ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA BUNURILOR IMOBILE/ ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE – Anul 2017, luna 08, ziua 25

anaf

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 18 luna 09 ora 12 anul 2017 în localitatea Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam 108, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului SC AEGEF GRUP SRL din localitatea Bucuresti, Str. Lipscani, Nr. 102, Et. V, Sector 3, CUI 14486220, prima licitaţie:

– teren extravilan situat in localitatea Giarmata, jud. Timis, cu suprafata de 10000 mp, înscris in Cartea Funciară nr. 404180 Giarmata, CAD: Cc603/1/2/1, jud. Timis, preţ de pornire al licitaţiei: 363516 lei *, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

Sarcini

AJFP TIMIS

Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită de TVA.

– teren extravilan situat in localitatea Giarmata, jud. Timis, cu suprafata de 10000 mp, înscris in Cartea Funciară nr. 404184 Giarmata, CAD: Ps603/1/2/2,, jud. Timis, preţ de pornire al licitaţiei: 363516 lei *, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori

Sarcini

AJFP TIMIS

Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI SECTOR 3 A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

* În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită de TVA.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia (autentificata) pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410.

Data afişării: 25.08.2017

Şef Administraţie Adj-Colectare P.J.,

Mircea CALIN

Semnătura ……………………….

L.S.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *