Anunț licitație, autoturisme, autoutilitare

anaf 3

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in localitatea Timişsoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitaţie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor/tertei persoane:

1. S.C. LEMNVENT S.R.L dosar de executare nr. 28979341, licitatie care va avea loc in ziua de 15, luna 10, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a I a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
1074410S+
CUTIT Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoturism marca FORD, model FIESTA, cilindree 1399 cmc, MOTORINA, culoare MARO, an fabricatie 2011, nr. inmatriculare TM-29-NBN
nu sunt 18.200 19 % 21.658

2. S.C. MONOGRAMA S.R.L., dosar de executare nr. 11439, licitaţie care va avea loc in ziua de 16, luna 10, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a IV a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara : Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL
SCUTIT Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca Peugeot, model BOXER, cilindree 2198 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare TM-05-BET – KM BORD DEFECT nu sunt 8.570 19 % 10.198
FERASTRAU TIP GATER, MARCA WOOD-MIZER, MODEL LT 70 nu sunt 34.683 19 % 41.272
MASINA DE ASCUTIT PANZA WIID-MIZER nu sunt 7.864 19 % 9.358
COMPRESOR NUOVA 380 Vca/50Hz, 2 AGREGATE MOTOR COMPRESOR- functional nu sunt 1.512 19 % 1.800

* Regimul si cotele de tax ape valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :
a. ofertele de cumparare :
b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .
c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);
d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,
e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate
g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul  : S.C. LEMNVENT S.R.L si S.C. MONOGRAMA S.R.L
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 de luni panã vineri in inervalul 8,30- 13,30 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *