Anunţ de presă – apel de selecţie a proiectelor

Măsura M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare

Nr. ref. sesiune: 02/2/2B/11.04.2018-04.06.2018

 1. Data lansării apelului de selecție: 11.04.2018

 1. Măsura lansată prin apelul de selecție – Măsura M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare

 1. Beneficiari eligibili:

 • tânărul fermier așa cum este definit în art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;

 • persoană juridică cu mai mulți acționari unde un tânăr fermier, așa cum este definit în art. 2 din Reg.(UE) nr. 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație şi deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni;

 • tineri fermieri care au domiciliul și locul de muncă în comunitățile în care s-a accesat de către o entitate juridică privată sau publică legal constituită una dintre măsuile M6.4/6B, M6.5/6B;

 • tinerii fermieri participanți la rețele de cooperare, la formele asociative care au primit sprijin financiar prin măsura M1/1A;

 • tinerii fermieri care au accesat măsura, și-au finalizat proiectul implementându-și cu succes planul de afaceri și își doresc diversificarea activităților agricole accesând una dintre măsurile M6.1/6A, M6.2/6A;

 • Microinteprinderile sau înteprinderile mici (PFA, ÎI, ÎF, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Fondul disponibil alocat măsurii pe sesiune: 189.450 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 40.000euro;

Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) a unui proiect: 40.000 euro, pentru exploatațiile între 30.000 S.O și 50.000 S.O, sau 30.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de Finanțare;

 • 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani de la semnarea contractului de finanțare.

 1. Data și ora limită de depunere a proiectelor: 04.06.2018, ora 1600

 1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Proiectele se pot depune de luni până vineri, în intervalul orar 1000 – 1600, la secretariatul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr.9, jud. Timiș.

 1. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura M2/2B – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare, postat pe pagina de internet a GAL Banat-Vest: www.galbanatvest.ro la secțiunea Finanțări.

 1. Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare.

Solicitații pot obține informații suplimentare, de luni până vineri, între orele 1000-1600 la sediul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9, 305400, jud. Timiș,

Tel/Fax: 004 0256 360078 sau 0736.618.195

e-mail: [email protected]

Web: www.galbanatvest.ro

 1. Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL Banat-Vest, o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

0 Comments

No Comment.