Ajutoare pentru încălzire. Formularele se distribuie deja în cele trei puncte operative ale Colterm SA

Din această săptămână, în cele trei puncte operative ale Colterm SA (situate pe străzile Pomiculturii nr. 24, Frunzei nr. 1 și Oituz nr. 3) se distribuie formularele reprezentând cererile și declarațiile pe propria răspundere, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței în sistem centralizat, pentru sezonul rece 2018-2019.

Acestea, însoțite de actele doveditoare pot fi depuse în aceleași puncte operative începând cu data de 1 octombrie.

Pot beneficia de ajutor de încălzire a locuinței în sistem centralizat familiile care realizează venituri lunare nete pe membru de familie de până la 786 de lei, respectiv persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 1.082 de lei și care nu dețin bunurile cuprinse în lista celor care conduc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevăzută în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Neîndeplinirea obligației titularului de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularele-tip constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.000 de lei.

Actele necesare sunt următoarele: cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței – formular-tip; copii după actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul; acte din care rezultă calitatea titularului cererii față de imobilul pentru care solicită ajutorul (proprietar, chiriaș sau împuternicit); acte privind veniturile nete lunare realizate de familie în luna anterioară depunerii cererii (adeverință privind venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc.; cupoane de pensie; cupoane de indemnizații pentru creșterea copilului până la vârsta de doi sau trei ani; cupoane de indemnizații cu caracter permanent; acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale; declarație privind alte venituri realizate).

Persoanele care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.


DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns