Un secretar de comună calcă legea în picioare, primarul îl aplaudă, iar funcționarii Prefecturii Timiș scriu după dictare

primaria sanpetru mare 2

Într-o comună din Timiș, secretarul încalcă legea într-o veselie, iar primarul n-are nimic împotrivă. În fond, cei doi sunt în aceeași barcă nu de ieri, de alaltăieri, ci de peste două decenii. Ales primar în iunie 1996, edilul-șef din Sânpetru Mare, Viorel Popovici, a rămas pe poziție până astăzi, iar alături de el, din octombrie 1997, se află același secretar, doamna Floare Birău.

Patru controale și tot atâtea sancțiuni

De trei ani încoace, un consilier local din Sânpetru Mare, Nicolae Vid, a început să trimită sesizări Instituției Prefectului Timiș, semnalând o multitudine de ilegalități comise de secretarul Floare Birău, iar comisia de disciplină de la nivelul prefecturii, constituită exclusiv pentru secretarii unităților administrativ-teritoriale, a verificat și a constatat – nu o dată, ci de patru ori! – că sesizările domnului Vid erau întemeiate pe deplin. Ca atare, comisia de disciplină a propus, pe rând, primarului Viorel Popovici sancționarea secretarului cu mustrare scrisă (în 4 decembrie 2017), sancționarea disciplinară a doamnei Floare Birău prin diminuarea drepturilor salariale cu 5 la sută pe o perioadă de o lună (în 8 octombrie 2018), sancționarea disciplinară a aceleiași persoane prin diminuarea drepturilor salariale cu 5 la sută pe o perioadă de două luni (în 14 decembrie 2018) și, în sfârșit, sancționarea disciplinară a secretarului Floare Birău prin destituirea din funcția publică (în 4 iulie 2019).

Dacă despre primele trei sancțiuni nu știm dacă au fost sau nu aplicate de dom’ primar Popovici – înclinăm să credem că nu, dar nu băgăm mâna-n foc -, în schimb, ultima sancțiune sigur nu s-a materializat, fiindcă Floare Birău se află și în acest moment în biroul secretarului comunei Sânpetru Mare.

Campioana ignorării și sfidării

Înainte de a vă relata despre contextul în care sancțiunea destituirii din funcție a rămas scrisă doar pe hârtie și nu a fost pusă în practică, credem că ar fi extrem de instructiv dacă v-am înșira multitudinea de nereguli și ilegalități comise de secretarul Floare Birău, acceptate fără nici o problemă de atâția ani de primarul Viorel Popovici.

Detaliile care vor urma sunt preluate din raportul final al comisiei de disciplină pentru secretarii UAT-urilor din cadrul Prefecturii Timiș, raport întocmit în 4 iulie 2019. Astfel, aflăm din raport că “cu toate că a fost sancționată de mai multe ori, doamna Birău Floare are aceeași atitudine, ignoră, sfidează, nu respectă legislația și în continuare refuză să-și îndeplinească sarcinile de serviciu (…) Nu transmite răspunsurile în termenul legal, la adresele/cererile Consiliului Local și implicit altor persoane, adrese din anii 2016, 2017, 2018 (…) Nu aplică, conform Legii 153/2017, coeficientul de salarizare, existând neconcordanță între angajați cu aceleași studii și aceeași gradație, au încadrare diferită în cadrul aparatului de specialitate al primarului (…) În continuare, deși a fost sancționată, nu participă la ședințele consiliului local, conform legii, pentru a da informații juridice raportate la problemele de la punctele de pe ordinea de zi (…)

viorel popovici

Primarul Viorel Popovici

Nu îl informează pe primar cu privire la necesitatea întocmirii rapoartelor anuale de evaluare a personalului angajat în primărie (impune angajaților să întocmească ei personal rapoartele de evaluare anuală) (…) Nu comunică consilierilor fișele de post ale angajaților instituției, pentru a se vedea atribuțiile fiecăruia (întrucât unii angajați desfășoară și alte activități în timpul programului) (…) Nu organizează concursuri pentru angajare și examene de promovare în grade, trepte și clase profesionale, decât după placul ei, pentru perioada 2015-2018 (…) Nu respectă legile în vigoare, respectiv Legea 544/2001, deși i-a fost solicitat verbal și în scris, refuză să comunice răspunsurile la cererile depuse la primărie și documentele solicitate și consemnate în procesele verbale ale ședințelor de consiliu local (…) Nu comunică în termenul prevăzut de lege hotărârile consiliului local, procesele verbale (documente care au stat la baza elaborării acestora) și dispozițiile primarului Prefecturii Timiș”.

Mostră de tupeu

De altfel, membrii comisiei de disciplină au putut constata în direct cât de mare este tupeul doamnei Birău: “În anul 2017, în urma sesizării nr. 12.661/12.10.2017 depusă de Corpul de Control al Prefecturii Timiș, pentru necomunicarea hotărârilor consiliului local în termenul prevăzut de lege, a proceselor verbale, documentelor care au stat la baza elaborării acestora și dispozițiilor primarului către Instituția Prefectului Județul Timiș, comisia a solicitat ca, până la data de 03.11.2017, secretarul comunei Sânpetru Mare, doamna Birău Floare, să depună <<Întâmpinare>>, să anexeze hotărârile consiliului local adoptate în anii 2016, 2017, până în prezent, și să facă dovada comunicării acestora către Instituția Prefectului Județului Timiș. În data de 06.11.2017 (n.r. – adică după trei zile de la termenul fixat!), d-na secretar a depus o ciornă de mână în loc de <<Întâmpinare>> și la audiere a spus că totul este <<din cauza volumului mare de lucru>>, cu toate că în anul 2017 s-au dat doar 11 hotărâri până în septembrie”. Bine, nici cu comisia de disciplină nu ne este rușine. După ce a fost umilită pe față de doamna Birău, aceasta a considerat că o mustrare scrisă va fi suficientă pentru a o aduce pe calea cea bună… Evident, s-a întâmplat exact invers, într-una din sesizările sale, consilierul local Nicolae Vid arătând că “din informațiile primite de la diferiți cetățeni, d-na secretar afirmă în cadrul instituției și în afara ei că nimeni nu-i poate face nimic și că a scăpat de controlul prefecturii, că are relații, aspecte care se dovedesc prin nerespectarea de către aceasta a legislației în vigoare”.

De-a v-ați ascunselea cu documentele oficiale

Transparența decizională este o glumă proastă în Primăria Sânpetru Mare: nu doar că localnicii nu au habar de hotărârile luate de consilierii locali, ci chiar aleșilor locali le sunt ascunse, de secretarul comunei, o grămadă de documente. Astfel, tot din raportul final al comisiei de disciplină am aflat că, în plângerea depusă în 10 iulie 2018, consilierul local Nicolae Vid a sesizat Prefecturii Timiș mai multe abateri disciplinare ale secretarului Floare Birău, printre care: nu afișează proiectele de hotărâri, ordinea de zi pe site-ul primăriei, nici la avizier; nu afișează hotărârile adoptate de consiliul local în ședințele ordinare sau extraordinare pe site-ul primăriei, nici la avizier; nu afișează procesul-verbal de ședință pe site-ul primăriei, nici la avizier; nu există la dosarul de ședință avizul compartimentului de specialitate și al comisiei de specialitate și nu au fost prezentate documentele comisiei consiliului local și nici președintelui de ședință; în procesul-verbal de ședință nu este specificat numele și prenumele consilierilor care participă la ședință, ci doar numeric câți sunt prezenți, nu este specificat dacă participă primarul și viceprimarul și modalitatea de aprobare a procesului-verbal din ședința precedentă; nu se menționează dacă referatele au fost susținute în ședință de către persoana care le-a întocmit; nu se menționează în procesul-verbal de ședință dacă a fost prezentat raportul comisiei de specialitate și de cine a fost prezentat.

Comisia a propus, primarul n-a dispus

În fine, așa cum vă spuneam mai sus, comisia de disciplină a formulat, în raportul final din 4 iulie 2019, propunerea de sancționare disciplinară a doamnei secretar Floare Birău prin destituirea din funcția publică, iar pasul următor ar fi trebuit să fie emiterea de către primarul Viorel Popovici a dispoziției de destituire din funcție a doamnei Birău. Acest lucru însă nu s-a mai întâmplat, doamna Floare Birău ocupând și la acest moment funcția de secretar al comunei, după trei luni de la finalizarea raportului comisiei de disciplină.

Răspunsuri la indigo

Ca atare, l-am contactat pe primarul comunei Sânpetru Mare, domnul Viorel Popovici, rugându-l să ne explice situația. Acesta a invocat articolul 50, alineatul 2 din HG 1344/2007 privind comisiile de disciplină, care spune așa: “În cazul în care persoana care are competența legală de a aplica sancțiunea disciplinară aplică o altă sancțiune decât cea propusă de comisia de disciplină, are obligația de a motiva această decizie”.

Cu alte cuvinte, susține dom’ primar, legea îi permite să aplice o altă sancțiune disciplinară, motivat, ceea ce a și făcut. Nu ne-a mai interesat care a fost sancțiunea dispusă de domnul Popovici, fiindcă nu mai avea nici un sens, era clară ca lumina zilei complicitatea dintre primar și secretar, dar am pus o întrebare Prefecturii Timiș, prin intermediul purtătorului de cuvânt al acesteia. Răspunsul a fost prompt și identic cu cel al primarului Viorel Popovici, reprezentanții prefecturii susținând că, potrivit acelui articol din HG 1344/2007, comisia de disciplină face doar o propunere, iar conducătorul instituției la care este angajat funcționarul respectiv are drept de apreciere.

Decizia comisiei de disciplină, frecție la picior de lemn

La contraargumentele noastre – ce sens mai are atunci existența în cadrul prefecturii a unei asemenea comisii de disciplină, exclusiv pentru secretarii primăriilor, în condițiile în care tot primarul are ultimul cuvânt, care mai este diferența între comisia de disciplină înființată în cadrul fiecărei primării și comisia de disciplină constituită special pentru secretari, la nivelul prefecturii, dacă în ambele situații cel care decide ce sancțiune disciplinară se aplică este același personaj, primarul? -, răspunsul Prefecturii Timiș, venit prin intermediul purtătorului de cuvânt, a fost laconic: “Asta e legea. Nu e alta”.

Prefectura Timiș joacă după cum îi cântă primarii

Așa o fi, unde-i lege, nu-i tocmeală, dacă așa spune legea, că onor comisia de disciplină propune, dar primarul e cel care apreciază dacă aplică sancțiunea disciplinară sau dictează el alta, atunci n-ar mai fi multe de zis…

Doar că ne-am amintit un caz recent – cel al destituirii din funcție a secretarului comunei Dumbrăvița, Diana Marinchi, măsură propusă de aceeași comisie de disciplină de la nivelul Prefecturii Timiș -, unde s-a lăsat cu scandal, cu poliție, cu intervenția Corpului de Control al Prefectului…

Ei bine, la acel moment – aprilie 2019 – Prefectura Timiș a emis, ultrarapid, și un comunicat de presă, care se găsește și acum pe site-ul instituției, iar acolo scrie, negru pe alb, că „raportul final al comisiei de disciplină a fost comunicat primarului comunei Dumbrăvița, care are obligația legală de a-l pune în executare, respectiv de a emite Dispoziția privind destituirea din funcția publică de conducere a doamnei Marinchi Ramona Diana – secretarul comunei”.

comunicat prefectura

Funcționarii Prefecturii Timiș aplică  legea după cum le dictează primarii

Așadar, cum rămâne cu “Asta e legea, nu e alta”?! Cum e posibil ca, în situația în care primarul vrea să scape cu orice preț de secretarul devenit incomod (cazul Victor Malac – Diana Marinchi de la Dumbrăvița), edilul-șef are “obligația legală” de a pune în aplicare decizia comisiei de disciplină de la nivelul prefecturii și de a-l destitui, deci, pe funcționarul indezirabil (adică exact ceea ce-și dorea cel mai mult!), fără să i se ofere alternativa de a dicta o altă sancțiune, iar în situația în care primarul vrea să-și salveze cu orice preț secretarul preferat (cazul Viorel Popovici – Floare Birău de la Sânpetru Mare), edilul-șef nu mai este obligat să-l demită pe funcționarul în cauză, ci are dreptul de a aplica o altă sancțiune și de a-și salva, astfel, protejatul?!
Concluzia e una singură: Prefectura Timiș joacă după cum îi cântă primarii. Sau, cum ar spune cei de la Cronica Cârcotașilor: bebelușelor, dans!


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

8 thoughts on “Un secretar de comună calcă legea în picioare, primarul îl aplaudă, iar funcționarii Prefecturii Timiș scriu după dictare

  1. Sa fim seriosi! Cu exceptia faptului ca nu comunica Instiutiei Prefectului, la timp, hotararile Consiliului Local, celelalte ” abateri disciplinare” sunt fictive!! Acestui consilier local i s-a pus pata pe secretar si vrea s-o mazileasca cu orice pret, se vede de la o posta! Ce ar pricepe consilerii locali din documentele care stau la baza adoptarii hotararilor? Nu ar pricepe mare lucru. Cei mai multi dintre ei vin la sedinte pentru indemnizatia de consilier. Un mare tam-tam pentru nimic. Poate consilierul reclamant isi doreste postul de secretar sau poate vrea sa-si instaleze vreo ruda sau un amic pe postul asta. Un circ ieftin!!!

  2. Stimate Domn, respect democratia, dar nu cea prost inteleasa. Eu doar mi-am expus punctul de vedere, atata tot! Poate ar trebui sa fiti curios si sa participati la o sedinta de consiliu local, intr-o comuna, oricare ar fi ea. Doar asa veti pricepe despre ce vorbesc. Va veti convinge ca am dreptate. O seara faina va doresc!

    1. Respectati democratia doar la nivel declarativ. Sunt jurnalist, deci sunt curios prin definitie si, spre marea dumneavoastra mirare, aflati ca am participat la o sedinta de consiliu local si am ascultat inregistrarile de la alte cateva sedinte. Dupa logica d-voastra, trebuie ca toata lumea sa aiba incredere in secretarul comunei Sanpetru Mare, ca stie doamna Birau ce face, ce atata transparenta, ca oricum toti suntem prosti – consilieri locali, cetateni, jurnalisti – si nu pricepem nimic, nu-i asa? Eu zic ca, daca tot va incurca transparenta si chiar consiliul local, sa ramana doar primarul Popovici si secretarul Birau in primarie: el sa centreze si ea sa dea cu capul. Sau invers.

  3. hauleu si ce pensie de primar o să aibe acest mormăilă care a făcut din satul lui odată foarea intelectualitătii bănătene un sat pe cale de disparitie colorat la maximum. zero absolut.

  4. la primaria Sanpetru Mare investitiile sunt fictive.Aici se jefuieste totul, chiar si portile de fier forjat de la caminul cultural, luate de ..primar!!! Tot personalul prinmariei are studii facute la FF dupa varsta de 40 de ani!!!Comuna e in stadiu de COMUNA PRIMITIVA: nu are sistem centralizat de aprovizionare cu apa potabile, nu are canalizare, nu are trotuare in toate localitatile, nu are drumurile asfaltate, nu are un parc de recreere, nu are cabinet veterinar,nu se publica data sedintelor de CL, nu se publica HC in termenul legal, nu se publica rapoartele de activitate ale consilierilor etc,etc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *