Turnul de apă din Iosefin, reabilitat?

Primăria Timișoara are intenția de a selecta unul sau mai mulţi parteneri din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finanţare pentru implementarea unui proiect, care va fi depus spre finanţare în cadrul programului de finanţare RO-CULTURA (dezvoltat de Norvegia, Islanda și Liechtenstein), apelul „Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice”.

Este vorba despre Turnul de apă de pe strada Gheorghe Barițiu, care urmează să fie restaurat și pus în valoare. Turnul a fost ridicat între anii 1913–1914 de cunoscutul arhitect Szekely Laszlo, aflându-se pe lista monumentelor istorice ale Timişoarei. Clădirea, cu înălțimea de 52 de metri, a funcţionat până la punerea în funcţiune a uzinelor de apă, iar de aproape 60 de ani nu mai are nici o întrebuinţare, devenind în ultima vreme doar subiect pentru pasionații de fotografie. Din punct de vedere al plasticii urbanistice, turnul domină architectural peisajul urban din jur. În momentul actual, în condiţiile deteriorărilor avansate suferite, calitatea urbană a zonei este în scădere, prezentând disfuncţionalităţi și provocând scăderea numărului de turişti, ceea ce poate conduce în timp la o scădere a potenţialului turistic şi economic al municipiului.

Nici locuitorii Timişoarei și nici potenţialii turişti nu sunt conştienţi de valoarea istorică a unor astfel de monumente, marcate de lipsa activităţilor de restaurare şi reabilitare, la care se adaugă faptul că zona nu este suficient promovată din punct de vedere turistic, neexistând un sistem adecvat de semnalizare şi orientare turistică.

Punerea în valoare a obiectivului restaurat se va efectua prin implementarea planului de valorificare a monumentului istoric, prin următoarele tipuri de activități: promovarea patrimoniului cultural mobil, promovarea patrimoniului imaterial sub toate formele lui, inclusiv obiceiurile populare şi artizanatul; educație culturală și artistică, precum și promovarea înțelegerii importanței pe care o au protejarea și promovarea diversității formelor de expresie culturală prin programe educaționale și de sporire a sensibilizării publicului, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii; scriere, editare, producție, distribuție, digitizare și publicare a operelor muzicale și literare, inclusiv a traducerilor; organizarea de evenimente culturale, cum ar fi festivalurile, expoziţiile şi alte activităţi culturale similare; schimburi de experiență, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare, inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/ profesioniștilor din sectoarele culturale și creative și/sau a lucrărilor acestora; dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare; dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea lor pe piață; promovarea diversității culturale; implementarea de inițiative antreprenoriale inovatoare în sectorul cultural care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților; susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

Partenerii sunt așteptați până în data de 23 octombrie.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

1 Comments
Marco 22 octombrie 2019
Daca s-ar putea readuce austrougaria 😂😂😂