Bursele pentru elevi: noile criterii de acordare, publicate în Monitorul Oficial. Ce se schimbă

Academia Română acordă burse pentru elevi și studenți

Bursele pentru elevi: noile criterii de acordare, publicate în Monitorul Oficial. Ce se schimbă.

Ordinul ministrului Educației privind criteriile de acordare a burselor pentru elevi în anul școlar 2022-2023 au fost publicate în Monitorul Oficial. Sunt eliminate bursele rurale pentru liceenii care învață în altă localitate și cele de merit pentru elevii de clasa a V-a.

Bursele pentru elevii de clasa a V-a

Potrivit documentului, bursa de merit se poate acorda doar pentru elevii din clasele VI-XII, din școlile de stat, dacă sunt respectate criteriile:

– media anuală generală de cel puțin 9,50 și cel mult 20 absențe nemotivate/an în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasa a IX-a
– media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și maximum 20 absențe în anul școlar anterior pentru elevii din clasa a IX-a
– au obținut locurile I, II sau III la etapele județene/zonale în cazul învățământului ocazional de artă ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
– au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Elevii de clasa a V-a puteau primi bursă de merit începând cu semestrul al doilea. Însă acum anul școlar este structurat pe module de cursuri, nu pe semestre sau trimestre, iar elevii au o singură medie, cea generală pe an.

CITEȘTE ȘI: O companie din România anunță că din 16 septembrie oprește furnizarea energiei electrice către consumatorii plafonați. Noi precizări

Bursele rurale pentru liceeni

Liceenii din mediul rural care învață în altă localitate nu mai beneficiază de bursă socială. Până acum, această bursă socială este în cuantum de 200 de lei pe lună se acorda elevilor menționați, indiferent de cuantumul venitului pe familie.

Criteriile de acordare pentru celelalte burse

Bursele de performanță – criterii de acordare

– au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
– s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale
– au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel – național, organizate de Ministerul Educației
– au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României

Noutate: se acordă și elevilor din școlile private

Aceste burse sunt acordate pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se acordă începând cu luna următoare obținerii rezultatelor, până la finalul anului școlar, se arată în document, potrivit edupedu.ro.

Elevii trebuie să fi promovat la toate disciplinele, la finalul cursurilor din anul școlar anterior.

Se acordă la propunerea dirigintelui, dar pe baza copiilor conforme cu originalul după documentele care atestă acele performanțe.

Bursele de studiu – criterii de acordare

– se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie. Condiții:

– media anuală generală de cel puțin 7,50 și cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția elevilor din clasele a V-a și a IX-a
– calificativul „bine” sau „foarte bine” în clasa a IV-a la toate disciplinele de studiu și maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a V-a
– media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și maximum 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, pentru elevii din clasa a IX-a

Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori trebuie să depună o cerere la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ. Cererea este însoțită de documente ce dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu. Se depune în primele 20 de zile lucrătoare ale anului școlar (până în 28 septembrie 2022).

Burse de ajutor social – criterii de acordare

– se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital. Condiții:

– elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;
– elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte (copil orfan de un părinte; copil aflat în tutela exclusivă a unui părinte, în urma divorțului – inclusiv financiar; copil cu tată declarat necunoscut; copil adoptat de o singură persoană) și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;
– elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016, astfel: boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale; boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale; boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale; boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale; boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale; boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale; boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin; boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză; boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării; boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului; boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele); boli genetice; transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant; orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative; acordarea bursei se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei
– elevii din învățământul primar și gimnazial din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; acordarea nu este condiționată de venitul net lunar al familiei; prin localitate de domiciliu se înțelege comuna/orașul cu subdiviziunile sale administrative.

Burse pentru elevi 2022 – principalele modificări

1. Elevii de la școlile particulare pot primi burse de performanță (elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular)

2. Definirea termenului de familie – veniturile familiei sunt luate în calcul pentru două tipuri de burse (de studiu și de ajutor social)

”Termenul „familie” desemnează soțul şi soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli

– este asimilată termenului „familie” și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.
-se asimilează termenului „familie” persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli”.

Bursa de studiu, acordată elevilor “care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (…). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

a) elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii (…)”

3. Schimbarea raportării de la semestru la an de studii

Bursele de merit se acordă elevilor cu rezultate deosebite la învățătură dacă:

– în anul școlar anterior au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an, cu excepția clasei a V-a și a IX-a
– pentru elevii din clasa a V-a – au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior
– pentru elevii din clasa a IX-a – au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior

Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a IX-a
– pentru elevii din clasa a V-a – au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „bine” sau „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior
– pentru elevii din clasa a IX-a – au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior.

alba24


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *