Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

anaf

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor:

1. S.C. CECUM CONSTRUCT CG S.R.L, dosar de executare nr. 33479741 cu domiciliul fiscal în localitatea Giarmata Vii, com Ghiroda, judeţul Timiş, str. Teilor, nr. 187, cod de identificare fiscală 33479741, licitatie care va avea loc in ziua de 17, luna 07, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a II a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoutilitara marca RENAULT, model MASTER, CAROSERIA FURGON cilindree 2500 cmc MOTORINA, culoare ALB, an fabricatie 2003, nr. de inmatriculare TM-23-EPX.

nu sunt

8.054

19 %

9.584

2. S.C. HANUL PRIVIGHETOAREA S.R.L dosar de executate nr. 19408311, cu domiciliul fiscal în în localitatea Remetea Mare, jud. Timiş, nr. 1, cod de identificare fiscală 19408311, licitatie care va avea loc in ziua de 18, luna 07, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a II a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

SCUTIT**

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.**

MASA COUNTRY II, DIMENSIUNI 1600 X 800 mm, DIN LEMN CULOARE NUC -9 buc.

nu sunt

226 lei/buc.

MASA COUNTRY II, DIMENSIUNI 800 X 800 mm, DIN LEMN CULOARE NUC- 6 buc.

nu sunt

151 lei/buc

MASA COUNTRY II, DIMENSIUNI 1100 Z 800 mm, DIN LEMN CULOARE NUC- 9 buc.

nu sunt

151 lei/buc

SCAUNE MD 43, DIN LEMN CULOARE NUC- 80 buc.

nu sunt

75 lei/buc

* Conform aplicatiei Fiscnet S.C. HANUL PRIVIGHETOAREA S.R.L CUI 19408311, nu este inregistrata in scopuri de TVA la data de 19.06.2018 iar, prin vanzarea bunului mobil antementionat, nu depaseste plafonul de 220000 lei prevazut la art. 310 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei + 19 % T.V.A.- in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorii  : S.C. CECUM CONSTRUCT CG S.R.L si S.C. HANUL PRIVIGHETOAREA S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410

Data afişării: 19.06.2018

Conducatorul organului de executare. SEF ADMINISTRATIE ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si prenume TRAILOVICI CÃTÃLINA

Semnatura …………………………………….


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *