Anunţ privind vânzarea de bunuri mobile

anaf

Dorar de executare: 33637850

TMGDEJ 37857/14.11.2019

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, vă facem cunoscut că in ziua de 19, luna 12, anul 2019, ora 13,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la a I a licitaţie urmatoarele bunuri mobile :

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. . NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatie inclusiv T.V.A.

Masina de aplicat banda Munari A 78 cu presiune si taiere pneumatica, nr. inv. 2

nu sunt

13.475

19%

16.035

Presa rotativa Bramac BR57 pentru aplicare de intaritura termoadeziva 380 volti, nr. inv. 3

nu sunt

6.379

19%

7.591

Masina de curatat surplus GP2 cu masa, nr. inv. 8

nu sunt

5.506

19%

6.552

Masina de subtiat Alberti AV2 cu aspirator si transport mecanic, nr. inv.8

nu sunt

10.628

19%

12.648

Masina de subtiat Comelz SS20 cu programare electronica, nr. inv.9

nu sunt

23.178

19%

27.582

Masina de cusut coloana SIRE 591-E, transport electronic, motor efka 1550, nr. inv.14

nu sunt

9.662

19%

11.498

Masina de cusut coloana SIRE 591-E, transport electronic, motor efka 1550, nr. inv.15

nu sunt

9.662

19%

11.498

Masina de cusut coloana SIRE 591-E, transport electronic, motor efka 1550, nr. inv.16

nu sunt

9.662

19%

11.498

Masina de cusut PFAFF 2083-900, dispozitiv de taiere ata, ridicare piciorus, rezistenta, automata, motor integrat noua mat.7255774 kg 90, nr. inv.18

nu sunt

6.763

19%

8.048

Masina de cusut SIRE 591-E, cu coloana, 2 ace, transport electronic cu dispozitiv de taiere a atei, rezistenta, automata, motor EFKA 1550, ridicare piciorus electromagnetica, nr. inv.19

nu sunt

15.449

19%

18.384

Masina de cusut SIRE 591-E, cu coloana, 2 ace, transport electronic cu dispozitiv de taiere a atei, rezistenta, automata, motor EFKA 1550, ridicare piciorus electromagnetica, nr. inv.20

nu sunt

15.449

19%

18.384

Masina de cusut SIRE 591-E, cu coloana, 1 ac, transport electronic cu dispozitiv de taiere a atei, rezistenta, automata, motor EFKA 1550, ridicare piciorus electromagnetica, nr. inv.21

nu sunt

14.005

19%

16.666

Masina de cusut SIRE 591-E, cu coloana, 1 ac, transport electronic cu dispozitiv de taiere a atei, rezistenta, automata, motor EFKA 1550, ridicare piciorus electromagnetica, nr. inv.22

nu sunt

14.005

19%

16.666

Masina de cusut SIRE 591-E, cu coloana, 1 ac, transport electronic cu dispozitiv de taiere a atei, rezistenta, automata, motor EFKA 1550, ridicare piciorus electromagnetica, nr. Inv.23

nu sunt

14.005

19%

16.666

Masina de cusut cu coloana SIRE 591-E, 1 ac, crochet mare, transport electronic cu dispozitiv de taiere a atei, rezistenta, automata, motor EFKA 1550, ridicare piciorus electromagnetica, nr. inv.24

nu sunt

15.449

19%

18.384

Masina de cusut zig-zag PFAFF 114-06/01 zig zag 9 mm, motor electronic cu pozitionator, nr. inv.25

nu sunt

3.865

19%

4.599

Masina de subtiat Comelz SS20, nr. inv.26

nu sunt

30.420

19%

36.199

Masina de Indoit Sagitta RP67, MOD RP-67, din material termoplasticcu fotocelule si motorelectronic, nr. inv.27

nu sunt

30.908

19%

36.780

Masina de croit atom S120 C stanta – masina de croit cu protectie, plan de taiere 900×430 protectie 370, forta de presare 20 tone cu actionare hidraulica volt 380, nr. Inv.29

nu sunt

16.415

19%

19.534

Masina de croit atom S120 C stanta – masina de croit cu protectie, plan de taiere 900×430 protectie 370, forta de presare 20 tone cu actionare hidraulica volt 380, nr. inv.30

nu sunt

16.415

19%

19.534

Masina de croit atom S120 C stanta – masina de croit cu protectie, plan de taiere 900×430 protectie 370, forta de presare 20 tone cu actionare hidraulica volt 380, nr. inv.31

nu sunt

16.415

19%

19.534

Masina Imprimat Sicomec 341 Bftt- masina de imprimat pneumatica cu temporizator, termoregulator, proiector optic dispozitiv de numarare cu zece discuri, nr. inv.32

nu sunt

19.802

19%

23.564

Masina Imprimat Sicomec 341 Bftt- masina de imprimat pneumatica cu temporizator, termoregulator, proiector optic cu placa port-clisee, nr. inv.33

nu sunt

19.314

19%

22.983

Masina egalizat sire 591-R, nr. inv.34

nu sunt

28.976

19%

34.481

* Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugata aplicabil/aplicabile pentru vanzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute de titlul VII din Legea nr. nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu cu modificarile si completarile ulterioare

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei . Plata taxei se va efectua in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410 .


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns