Anunţ privind vânzarea bunurilor mobile

anaf

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 25 , luna Iulie , anul 2018 , ora 12,00 , în localitatea LUGOJ , str. Al. Astalas , nr.1- 3 , se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului/terţei persoane SC” ELEVOLUTION ENGENHARIA PORTUGALIA “ SA SUCURSALA BUCURESTI CUI 17145847 2, prima licitaţie/licitaţia a – I I I – a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumarã

Drepturile reale ºi privilegiile care greveazã bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaþiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

Container tip BK103-3buc

NU SUNT “

2.807 lei /buc

19%

Container tip BK101-6buc

NU SUNT “

2.631 lei /buc

19%

Container tip BK 110-7buc

NU SUNT “

2.837 lei /buc

19%

Container tip BK 108-2buc

NU SUNT “

5.223 lei /buc

19%

Container tip BK 201-2buc

NU SUNT “

4.809 lei /buc

19%

Container sanitar/bucatarie-2buc

NU SUNT “

3.839 lei /buc

19%

Container sanitar 20FT-1buc

NU SUNT “

4.221 lei /buc

19%

Sistem de cîntărire vehicule rutiere-1buc

NU SUNT “

12.738 lei /buc

19%

Generator curent energy-1buc

NU SUNT “

68.875 lei /buc

19%

Staţie totalăTCR407power cu set-1buc

NU SUNT “

10.640 lei /buc

19%

*) Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre

aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare

la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data

licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172 , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice TIMISOARA cod de identificare fiscală 4358053 .4, deschis la TREZORERIA MUN. LUGOJ .;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi

obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele

asemenea, respectiv:

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de

telefon 0256/354824,0256351673 int.217 , 227,228 si fax. 0256352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *