Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ansamblului de bunuri imobile

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 11 luna 12 ora 12 anul 2017 în localitatea Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam 108, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate a terţelor persoane SC GRUP MIR SRL, in calitate de garant ipotecar pentru SC MIR-IMOB SRL, licitaţia a III-a:

– teren intravilan in suprafata de 1083 mp, situat in Sacalaz, Jud. Timis, inscris in CF 405433 Sacalaz, nr. cad: Cc725/1; 725/2; 726/1; 738/1/3; 738/1/4; 738/1/5; 738/2/1/2; 738/2/2; 738/2/3; 738/3/1; 738/3/2/95, preţ de pornire al licitaţiei a III-a: 37547 lei + 7134 lei TVA *):

Creditori
Sarcini
AJFP TIMIS Intabulare, drept de ipoteca legala, in favoarea ADMINISTRATIEI JUDETENE A FINANTELOR PUBLICE TIMIS
*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA 19%).

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO22TREZ6215067XXX007580, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Timisoara;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere (autentificata) a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Timiş, Str. Gheorghe Lazar nr. 9B, cam. 107 sau la numărul de telefon 0256/259410


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *