Anunț licitație – vânzare bunuri mobile

Anunț licitație - vânzare bunuri mobile

Anunț licitație – vânzare bunuri mobile

MINISTERUL FINANTELOR

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeteana aFinanţelor Publice Timis

Serviciul Fiscal Orasenesc Făget

MINISTERUL FINANŢELOR

Calea Lugojului , nr. 25

Făget

Tel : +0256 320420

Fax: +0256 320420

Dosar de executare nr. 137

Nr.3024/08.05.2024

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

BUNURILOR MOBILE

 

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28, luna MAI, anul 2024, ora 10, în localitatea Faget, str.Calea.Lugojului, nr.25, jud.Timis, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC COMTIM INDUSTRIE SRL2, licitaţia II-a .

Denumirea bunului mobil

Descriere sumară

Drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile,

dacă este cazul

Preţul de evaluare sau

de pornire al licitaţiei 3, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA/neimpozabil/ scutit*)

1.Maşină de subţiat margini

Nu sunt

2.003

19%

2.Maşină de croit

2.056

19%

3.Maşină de croit

2.056

19%

4.Maşină de croit

2.899

19%

5.Maşină de cusut Adler

535

19%

6.Maşină de cusut Adler

535

19%

7.Maşină de cusut Adler

535

19%

8.Maşină de cusut Adler

535

19%

9.Maşină de cusut Adler

535

19%

10.Centrală termică

3.012

19%

TOTAL

14.701

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBANRO02TREZ6285067XXX000328, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 4358053.4, deschis la Trezoreria Faget.;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,respectiv:…………………………………………………………………………………………………

Informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ….…………………… ………… …

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon: 0256320420


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *