Anunț licitație – bunuri mobile

Anunț licitație - parcare în Giroc

In temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 27, luna martie, anul 2023 , ora 12.00, in Deta, str. Înfrăţirii nr.11 se vor vinde la licitatie, urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.N. DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA „CFR – MARFA” SA, licitatia a doua:
anunt 7

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare.
Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel puţin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente:
a) oferta de cumparare;
b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua
în contul IBAN RO66TREZ624506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orăşenesc Deta, cod de identificare fiscala 4358223, deschis la Trezorerie Deta, utilizand numarul
de evidenta a platii 83540052300000000000045;
c) împuternicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;
f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
a) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.
Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele
asemenea, respectiv:
Alte informatii de interes pentru cumparator, dupa caz:
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0256390404


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *