Anunț licitație – bunuri imobile

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile/ Ansamblului de bunuri mobile

 

Anunț licitație – bunuri imobile

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 17.11.2022 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

• Cotã actuală de 8/40 din teren intravilan în suprafaţă de 708 mp, situat în localitatea Moşnita Veche, judeţ Timiş,cu categorie de folosinţă curţi construcţii, destinaţie teren intravilan pntru spaţii verzi, înscris în ID Electronic 412290 Moşniţa Nouă, conform Anunţului de vânzare nr 19568/21.10.2022,544-6/21.10.2022– pret pornire licitatia 1 – 3.566 lei exclusiv T.V.A. proprietate a debitoarei Martin Andreea Gabriela
Nu se datorează TVA, deoarece se aplică scutirea de taxă prevazută la art.292, alin.(2), lit.f) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

• oferta de cumpărare;

• dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

• pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

• pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

• pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

• pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

• declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea

Informaţii detaliate se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *