Anunț licitație – bunuri imobile

Anunț licitație - bunuri imobile

Anunț licitație – bunuri imobile

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 22.04.2024 ora 12.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile, proprietatea a debitorului Cotiugă Cristinel, conform Publicaţiei de vânzare 235-26/25.03.2024, 4924/25.03.2024:

  • Cota actuala de 3535/7615 din teren intravilan extins pentru platforme gospodaresti în suprafata de 7.615 mp, categorie de folosinta curti constructii, situat în localitatea Sacalaz,judet Timis înscris în ID Electronic 402594 Sacalaz, nr CF vechi 3356, nr cadastral CC 725/1; 725/2; 726/1; 738/1/3; 738/1/4; 738/1/5; 738/2/1/2; 738/2/2; 738/2/3; 738/3/1; 738/3/2/232- preţ de pornire licitaţia a II a 284.514 lei+ TVA 19%,% grevat de urmatoarele sarcini reale şi privilegii, după caz:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

  • Cota actuala de 1310/2822 din teren intravilan extins pentru platforme gospodaresti în suprafata de 2.822 mp, categorie de folosinta curti constructii, situat în localitatea Sacalaz,judet Timis înscris în ID Electronic 408821Sacalaz, nr CF vechi 3363, nr cadastral CC 725/1; 725/2; 726/1; 738/1/3; 738/1/4; 738/1/5;738/2/1/2; 738/2/2; 738/2/3; 738/3/1; 738/3/2/2- preţ de pornire licitaţia a II a – 105.435 lei + TVA 19%,% grevat de urmatoarele sarcini reale şi privilegii, după caz:

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cotă de TVA 19%)

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;
  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000353
  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul: https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240327122322_235-26_4924.pdf,sau la numărul de telefon 0256200035.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *