Anunț demarare procedură achiziție echipamente – SC PAINT SHOP SERVICES SRL

banat

1. Informații generale privind beneficiarul

1.1. Denumire: SC PAINT SHOP SERVICES S.R.L., CIF RO41006191

1.2. Adresă: mun. TIMIȘOARA, Str. SEMENIC nr 5, ap 1, județul Timiș

1.3. Date de contact: telefon +40768321090, e-mail: [email protected]

1.4. Comunicare:

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat, la adresa indicată la pct. 1.2, până la data de 03.06.2019, ora 15:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat. Solicitările de clarificări cu privire la specificațiile tehnice sau la aspecte privind derularea procedurii de achiziții se transmit prin email la adresa indicată la pct. 1.3. Termenul limită de transmitere a solicitărilor de clarificări este 31.05.2019, ora 15:00. Clarificările vor fi transmise prin email către toți ofertanții înregistrați în evidența beneficiarului. În acest sens, se recomandă tuturor furnizorilor interesați de transmiterea unei oferte să se înregistreze în baza de date a beneficiarului prin transmiterea în acest sens a unui mesaj a adresa de email indicată la pct. 1.3. Documentația completă (inclusiv model de declarație privind eligibilitatea) poate fi solicitată la adresa de email indicată la pct. 1.3.

2. Denumirea produselor care fac obiectul procedurii

 • Lot 1: Echipament de șlefuit/calibrat (1); Exhaustor (1)
 • Lot 2: Cabină de vopsit (1)

Toate bunurile ofertate vor fi noi.

3. Locul de livrare

Sediul beneficiarului (mun. TIMIȘOARA, Str. SEMENIC nr 5, ap 1, județul Timiș) sau punctul de lucru al furnizorului (cu condiția ca acesta să fie amplasat în România, mun. TIMIȘOARA).

4. Tipul contractului: furnizare

5. Durata contractului:

 • Lot 1: 4 luni.
 • Lot 2: 4 luni

6. Valoarea estimată (prețuri DDP):

 • Lot 1: Echipament de șlefuit/calibrat (1) – 23.750 EUR; Exhaustor (1) – 6.349 EUR
 • Lot 2: Cabină de vopsit (1) – 19.920 EUR

Valoarea totală estimată este de 50.019 EUR sau 238.150 Lei (curs BNR din 24 mai 2019, 4.7612)

Pragurile valorice indicate nu conțin TVA.

7. Data, locul și ora limită de depunere a ofertelor

Ofertele se transmit la adresa indicată la pct. 1.2 până la data de 03.06.2019, ora 15:00. Transmiterea poate fi realizată prin poștă, curier rapid sau poate fi realizată personal de căre ofertant. Ofertantul se va asigura că oferta ajunge la destinație în termenul indicat.

8. Modalitatea de prezentare a ofertelor

Ofertele tehnico-financiare se vor transmite împreuna cu 4.1/4.2 Soluția Tehnica, 5.1/5.2 Propunerea Financiară, 6 Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea. Nu se acceptă ofertele alternative. În cazul în care un furnizor dorește să liciteze pentru ambele loturi, va trebui sa trimită câte un plic pentru fiecare lot.

Ofertele se transmit în original, datate, semnate și ștampilate, în plic sigilat. Acestea vor conține atât informații tehnice, cât și informații financiare. Din informațiile tehnice prezentate explicit va rezulta respectarea specificațiilor tehnice impuse. Ofertele din care nu rezultă explicit îndeplinirea specificațiilor tehnice vor fi declarate neconforme. Prețurile vor fi de tip DDP și vor avea montajul inclus. Acestea pot fi exprimate în lei, eur sau usd.

Fiecare ofertant va transmite o declarație din care va rezulta respectarea condițiilor de eligibilitate indicate la pct. 9. La semnarea contractului, ofertantul declarat câștigător va reînnoi declarația și va prezenta un certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (sau un document echivalent) din care va rezulta autorizarea activității economice specifice contractului de furnizare.

Conținutul plicului transmis de ofertant:

 • Ofertă tehnico-financiară;
 • Soluția Tehnica corespunzătoare lotului pentru care se licitează;
 • Propunerea Financiară corespunzătoare lotului pentru care se licitează;
 • Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea.

9. Condiții de eligibilitate a ofertanților

 • Ofertanții vor fi în mod obligatoriu localizați pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Ofertanții nu se vor regăsi în situația de conflict de interese.
 • Ofertanții vor fi autorizați pentru derularea activității economice specifice contractului de furnizare vizat.
 • Ofertanții nu sunt în insolvență sau în dificutate și au capacitatea tehnică, umană și financiară de a derula contractul în condițiile impuse.

10. Criterii de atribuire

Atribuirea va fi realizată distinct, pentru fiecare lot în parte. Criteriul de atribuire va fi oferta cea mai buna la un raport calitate-preț competitiv, cu respectarea specificațiilor tehnice impuse. Prețul de referință este prețul total fără TVA. În cazul în care oferta va fi în EUR sau USD, pentru a determina valoarea în lei, se va utiliza la cursul BNR din data atribuirii ofertei câștigătoare.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *