O mare useristă din Timișoara este expertă în șmecherii imobiliare: a făcut un bloc pe o autorizație de extindere a unei case unifamiliale!

Primăria Timișoara aplică, din nou, dubla măsură când sancționează construcțiile ilegale

O mare useristă din Timișoara este expertă în șmecherii imobiliare: a făcut un bloc pe o autorizație de extindere a unei case unifamiliale!

Posesoare de foarte mult timp liber, consiliera locală Aida Szilagyi (USR) este și o împătimită comentatoare pe Facebook, ea nescăpând nici un prilej de a aplauda orice postare a primarului Dominic Fritz sau a viceprimarului Ruben Lațcău ori a șefilor useriști din București. Asta în paralel cu etichetele de tot felul puse celor care îndrăznesc să pună la îndoială puritatea morală a tinerilor frumoși și liberi cu care este colegă de partid.

Cu o situație materială care face din ea cel mai bogat consilier local din Timișoara, Aida Szilagyi a fost ținta ironiilor atunci când s-a plâns că i-au “publicat toți ziariștii averea fără nici o jenă”, părând să n-aibă habar de ceea ce presupunea noul său statut de persoană publică.

Ulterior, chestionată cu privire la averea respectivă, doamna Szilagyi a declarat următoarele:

“Soţul meu are afaceri în domeniul imobiliar. Nu are venituri sub formă de salariu. Noi anul trecut am vândut o casă. Acela este un venit. Am derulat astfel de afaceri în ultimii 30 de ani.

Am edificat mai multe imobile pe care le-am vândut şi acestea sunt veniturile noastre. Noi edificăm imobile, vindem, facem tranzacţii imobiliare pe persoană fizică. Cam acesta a fost bussinesul de unde provine şi averea noastră. În decursul timpului am avut diferite investiţii, am ridicat mai multe case pe care le-am vândut în nume personal”.
imobiliare

Din șmecherie în șmecherie, spre o Românie fără hoție

Dezvoltatoare imobiliară alături de soțul său, Aida Szilagyi și-a trecut în portofoliu, în urmă cu patru ani, un imobil cu o suprafață de 795 de metri pătrați, care în declarația de avere figurează drept casă de locuit, dar în realitate este un… bloc cu nouă apartamente!

Cum s-a ajuns aici? Așa cum spune și titlul articolului: printr-o șmecherie. O șmecherie care se bate, evident, cap în cap cu sloganul “O Românie fără hoție” promovat în campania electorală și de înverșunata useristă Aida Szilagyi.
imobiliare

Certificatul de urbanism nu a respectat PUZ-ul!

Dar să intrăm în subiect. În urma unei cereri adresate, în toamna anului 2006, Primăriei Municipiului Timișoara (PMT), soțul Aidei, Sorin Szilagyi, a intrat în posesia certificatului de urbanism nr. 6969/22.11.2006, care urma să fie utilizat de cei doi pentru obținerea unei autorizații de construire în vederea etajării și extinderii casei cu parter și mansardă (P+M) existente pe strada Rapsodiei nr. 13 (zona Braytim), rezultatul preconizat fiind o casă familială cu parter, două etaje și o mansardă (P+2E+M).

Încă din acea fază apărea o neconcordanță flagrantă în cuprinsul certificatului de urbanism.

Astfel, la secțiunea “Regimul tehnic”, se menționa că, potrivit Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat prin HCLT 210/1999, regimul de înălțime maxim admis era de subsol plus parter plus două etaje (S+P+2E), în contradicție cu permisiunea acordată familiei Szilagyi de a edifica și o mansardă peste cele două etaje!

Întrebare retorică: atunci când defila prin fața alegătorilor cu sloganul “O Românie fără hoție!”, Aida Szilagyi era conștientă că vorbește de funie în casa spânzuratului?
imobiliare

Lucrări reluate după șase ani de pauză

Cei doi soți obțin, doi ani mai târziu (certificatul de urbanism fusese prelungit), autorizația de construire nr. 2403/10.09.2008 care le permitea etajarea și extinderea casei pe care o dețineau pe Strada Rapsodiei nr. 13, din P+M în P+2E+Mp (mansardă parțială).

Soții Szilagyi au demarat lucrările în august 2009, însă, din motive financiare, nu le-au putut duce la bun sfârșit în termenul stabilit, astfel că, în anul 2011, le-au pus în conservare.

Ulterior, în primăvara anului 2017, ei au solicitat PMT o autorizație de construire pentru continuarea lucrărilor începute în baza AC 2403/10.09.2008, primind AC 329/31.03.2017 care avea fix aceleași prevederi ca autorizația eliberată în urmă cu nouă ani.
imobiliare

Basme de adormit copiii în memoriul justificativ

În memoriul justificativ pentru continuarea lucrărilor era descrisă, în detaliu, viitoarea împărțire funcțională a spațiului de locuit în care urma “să se poată adăposti fără a se stânjeni reciproc o familie având în componență trei generații: copii, părinți și bunici”.

Astfel, “parterul va deservi preponderent activitățile de zi cu zi ale întregii familii, având în componență accesele, holurile, zona scării, livingul, zona de zi, bucătăria, băile, centrala termică și garajul (suprafața utilă totală a parterului – 196,42 mp)”.

Mai departe, etajul I urma să deservească “activități de odihnă și discuții, aici găsindu-și locul dormitoarele generației a treia, precum și cele ale oaspeților împreună cu salonul principal, acestea fiind deservite de holuri, zona scării, băi, depozitări și dressinguri (suprafața totală utilă a etajului I – 197,18 mp)”.

Ajungem la etajul II, care “deservește activități de odihnă și petrecere a timpului liber al copiilor, aici găsindu-și locul dormitoarele copiilor și cel al părinților, acestea fiind deservite de holuri, zona scării, băi, depozitări și dressinguri, loc de joacă și de terasă (suprafața utilă totală a etajului II – 201,10 mp)”.

În sfârșit, mansarda “deservește activități de petrecere a timpului liber al părinților și a activităților casnice, aici găsindu-și locul sala de sport, camera hobby, mediateca și uscătoria, acestea fiind deservite de holuri, zona scării, băi, terasă și logie (suprafața utilă totală a mansardei – 94,50 mp)”.

“Casa familială”, o perdea de fum

Imaginea idilică a viitorului cămin pentru trei generații reprezenta, evident, doar o perdea de fum. Conform surselor noastre, casa cu parter și mansardă de pe Strada Rapsodiei nr. 13 nu adăpostise, până la momentul extinderii, nici măcar o generație din familia Szilagyi, fiind construită strict în scopul închirierii.

De exemplu, potrivit acelorași surse, unul dintre chiriași a fost fostul fotbalist Anton Doboș, care a locuit la Timișoara în perioada în care a fost patron al clubului Poli AEK.

Nici după extinderea casei, realizată în perioada 2017-2018, lucrurile nu au stat altfel. Asta pentru că spațiile de locuit pentru cele trei generații din familia Szilagyi s-au metamorfozat miraculos în nouă apartamente care au fost scoase la închiriere!

O dispoziție de șantier a făcut miracolul posibil

Cum s-a întâmplat asta? Simplu. Printr-o dispoziție de șantier datată mai 2018 și menționată în documentația de finalizare a lucrărilor, s-au realizat mai multe modificări față de planul inițial, printre care: renunțarea la scara interioară la parter – etajul I; renunțarea la peretele de sticlă la etajul I, II; închideri de gol ușă/perete la parter, etajul I și etajul II; recompartimentare cu perete ghips carton la parter, etajul II; fereastră VELUX la mansardă; tâmplărie PVC la nivelul balconului la etajul I, II, mansardă; fereastră în locul ușii de garaj.

Conform articolului 67 (Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei) al Ordinului nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, “(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în condiţiile legii, precum şi cu acordul scris al beneficiarului/investitorului/administratorului/managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. autorizată fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, dacă: a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială; (…) d) nu se modifică (…) aspectul construcţiei.

Un specialist în construcții și urbanism pe care l-am consultat ne-a explicat că, în cazul de mai sus, prin lucrările cuprinse în dispoziția de șantier s-a modificat funcțiunea consemnată în autorizația inițială, din casă unifamilială în imobil de locuințe colective, încălcându-se astfel prevederile art. 67, alin. 2, lit. a ale Ordinului 839/2009.

De asemenea, montarea ferestrei VELUX la mansardă, închiderea balcoanelor, înlocuirea ușii garajului cu o fereastră sunt modificări ale fațadelor și nu se putea realiza printr-o dispoziție de șantier, ci necesitau obținerea unei noi autorizații de construire.

În cazul acesta s-au încălcat prevederile art. 67, alin. 2, lit. d din Ordinul 839/2009, referitoare la modificarea aspectului construcției.

Realitate falsificată de urbaniștii primăriei

Complicitatea funcționarilor din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană a Primăriei Timișoara cu beneficiarii investiției imobiliare de pe Strada Rapsodiei nr. 13 este clară ca lumina zilei.

Prezenți la fața locului, aceștia au închis ochii la metamorfozarea căminului care ar fi trebuit să adăpostească trei generații ale aceleiași familii în nouă apartamente separate, după cum au închis ochii și la transformarea garajului în spațiu de locuit, simultan cu aparița a șapte locuri de parcare trasate în fața blocului!

Șapte locuri de parcare pentru nouă apartamente! Apartamente închiriate unor persoane fizice și juridice (de exemplu, firma Totem Meat Work SRL, înființată în 2019, are sediul social pe Strada Rapsodiei nr. 13), cărora cele șapte locuri de parcare le sunt, evident, insuficiente, din moment ce au ajuns să ocupe și spațiile din fața caselor vecinilor, spre nemulțumirea acestora din urmă.

Respectivii funcționari au emis Certificatul de Atestare a Existenței Construcțiilor nr. 339 din 26.06.2018, în care au scris negru pe alb că au în fața ochilor o casă “unifamilială fiind construită pentru o singură familie” și că actul respectiv “servește la OCPI Timiș, Serviciul de Carte Funciară în vederea înscrierii etajării și extinderii la casa existentă în regim P+M, rezultând casă unifamilială în regim P+2E+Mp”.

Și acum să lecturăm conținutul articolului 321 din Codul penal (Falsul intelectual): “Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani”.

Orice asemănare cu faptele funcționarilor direcției de urbanism a Primăriei Timișoara este pur întâmplătoare.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

22 thoughts on “O mare useristă din Timișoara este expertă în șmecherii imobiliare: a făcut un bloc pe o autorizație de extindere a unei case unifamiliale!

 1. Doamna “să se ocupe cineva”, memorabilă. Din păcate prin asocierea cu astfel de oameni, USR nu are decât de pierdut, și așa erau pe o pantă descendentă.

 2. Tipic usr. De ce nu faceți o adresă și către DNA?Doamna Aida este cea care nu a vrut să pună mâna pe Biblie și să spună,,Așa să-mi ajute Dumnezeu „la jurământ?

 3. Va mirați degeaba, domnule Brindescu. Soții despre care vorbiți ai fost mereu simpatizanți PSD si au răzbit in viața doar învârtindu-se in cercurile social-democrate. Concedii peste concedii si afaceri la comun. Mai sapati un pic…

 4. Vi se pare a fi un caz izolat? In prelungirea Dumbravitei, dupa soseaua de centura, in satul Covaci, comuna Sanandrei, o userista este gata sa achizitioneze 25.000 mp cu 280.000 lei, platibili in rate pe 10 ani!!! Asta tun imobiliar! https://orasul-timisoara.ro/local-19095/ aici sunt descrise o mica parte din faptele doamnei consilier local Gurtler Rodica de la Sanandrei. USR!!! Nu mai vorbim de faptul ca doamna a astupat un lac cu umplutura provenita din mai toate santierele din zona, percepand bani!!! Noi ce facem, pentru ca acolo se deversau apele pluviale. Partidul acesta si oamenii dij el sunt o mare rusine si o imensa minciuna!

 5. Căutați în Giroc la unitatea militară. Vedeți acolo case ridicate și în ce regim de construcție.Aveti subiect de presă câteva luni.

 6. Un titlu pompoz, acuzatii peste acuzati, dar in realitate totul a fost facut complet legal. Da exista un vid legislativ, dar faptul ca nu avem legi care sa nu fac posibile aceste smecherii nu inseamna ca cine le face e hot!

  Dar cand trebuie sa scrii la comanda nu mai conteaza nimic.

 7. Hm…perfect legal….probabil pentru unii.
  Tot dam vina pe vidul legislativ ca sa justificam invirtelile unora.
  Asta e „altfel de politica ” ???

 8. @Bogdan
  Bogdan T., un sfat gratis: ocupa-te in continuare de IT, nu te baga in chestiuni legate de legislatie, pentru ca te depasesc!
  Referitor la scrisul la comanda, vino cu detalii, te rog. Dar fa-o sub numele tau real, ca sa iti dau ocazia sa demonstrezi in instanta ceea ce sustii. Daca vei raspunde tot fara a-ti asuma identitatea, nu-ti va mai aparea comentariul. Hai, curaj!

 9. nu stiu daca e legal sau nu sau cineva e hot sau nu dar aici poate e mai mult vorba despre moralitatea celor care ne dau lectii de moralitate, lucru la care cei din USR sunt primii, cand de fapt in realitate sunt aceleasi spurcaciuni ca si in alte partide. aceiasi mincinosi si ipocriti. iar cand e vorba de useristi putem plusa cu gargaragii, manipulatori si propagandisti. asa ca nu trebuie sa fie neaparat hot in adevaratul sens. in rest… mai citeste o data articolul, poate te razgandesti

 10. …CEA MAI MARE PACALEALA ELECTORALA DATA ACESTUI POPOR IN ULTIMII ANI, USR SI CAMPANIA FARA PENALI IN FU CTII PUBLICE..!!!!
  …PT povestea de mai sus cu marea consiliera USR -ista sanandrei, D-NA APLICA UN SANTAJ PERMANENT D-LUI PRIMAR DE LA SANANDREI
  ..în realitate acel teren trebuie evaluat corect jurul sumei de 15 euro / mp
  ….poate își asuma cineva o sesizare a organelor de cercetare penala ptr posibile fapte de abuz în serviciu și furt din patrimoniul uat sanandrei

 11. Robule, tu esti, tata?
  Inca te mai ustura?

  Noroc cu astfel de „articole”, ca stim ce site-uri sa punem pe lista de „nu multumesc”.

 12. Nu este de mirare.Sunt multe încălcați ale legilor și nimeni nu sesizează
  Dacă 2…10 ar fi cercetați penal și încarcerați cu confiscarea averilor dobândite ilegal ar fi ceva.,dar la noi justiția este cu puterea,puterea face ce vrea.Nu o sa reușim niciodată,noi oamenii simplii sa avem dreptate.Sesizati DNA,aveți aceasta posibilitate.Poate se va întâmpla ceva,sau încă un caz în sertar

 13. @Dan

  Eu scriu articole, nu sesizari la DNA. Daca procurorii vor sa-si faca treaba, au varianta sesizarii din oficiu. Daca nu vor, orice alta sesizare e inutila.

 14. @Adrian

  Lasa lista cu site-uri puse la index, ai incercat sa iti ingropi capul in nisip? Am auzit ca ajuta 🙂

 15. Comunistii de la Drapelul rosu infiereaza cu manie proletara initiativa privata. Un proprietar poate face ce vrea cu casa lui. Daca nu locuieste acolo, o inchiriaza, iar comentatorii dovedesc toleranta fata de matrapazlacurile celor din partidele clasice. Din aceste motive Romania e pe ultimul loc in Europa din toate aspectele: cultura, educatie, sanatate, economie. E in schimb pe primul loc la smecherie si prostie.
  Profesor pensionar Emil V ( care- si aminteste de articolele din Drapelul Rosu)

 16. @Emil

  Domnule profesor pensionar, nu stiu care dintre noi doi am fost comunisti, dar nu-i greu de intuit 🙂 Sunt nascut in 1974, n-ar trebui sa va fie foarte greu sa calculati cati ani aveam in 1989 🙂 Dar sunt de acord cu dumneavoastra intr-o anumita privinta: ca Romania e pe primul loc la smecherie si prostie. Vestea proasta e ca si dumneavoastra va incadrati intr-una din cele doua categorii. Nici nu mai conteaza in care dintre ele 🙂

 17. Stimate dle Brindescu, apreciez articolele dvs. de fiecare data cand le citesc. Si de fiecare data am o revolta si un gust amar pt tot ceea ce se intampla in aceasta tara….Greu vom izbandi sa ne scapam de aceste capuse. Sau poate niciodata. Dar dvs va rog sa continuati sa scrieti. Va doresc multa sanatate si mult succes ! Felicitari!

 18. @Ciprian Brindescu
  Eu am 70 de ani. Am fost profesorul lui Caius Brindescu. Sper din suflet sa nu fii ruda cu el.
  Sa- ti fie … pentru exprimare si pentru atitudinea tipica unui jurnalist care se vinde.

 19. @Emil

  Puteti avea si 170 de ani, ceea ce am spus ramane valabil. Nu obisnuiesc sa intorc si obrazul celalalt cand cineva ma jigneste. Nu ma cunoasteti si va permiteti sa ma etichetati drept comunist, iar smecheriile imobiliare sa le calificati drept initiativa privata. Asa ca ramane cum am stabilit, alegeti-va singur categoria din care faceti parte. Si, fiindca va permiteti sa ma acuzati ca ma vand, va informez ca, daca mai postati vreun comentariu, va fi publicat doar daca va asumati identitatea, ca sa ne putem cunoaste in instanta. Daca ramaneti anonim, comentariul nu va fi publicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *