Licitație ANAF – Teren extravilan în loc. Bulgăruș

anaf 3

Operator de date cu caracter personal nr. ANSPDCP 759/2003

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara

Serviciul Fiscal Orasenesc Jimbolia

Dosar de executare nr.1480224354798

Nr.24054 /07.11.2018

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE /ANSAMBLULUI DE BUNURI IMOBILE

In temeiul art.250 alin (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 28 luna noiembrie anul 2018 orele 12,00, în localitatea Jimbolia, str.Republicii, nr.31, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile,

A) teren extravilan în loc.Bulgăruş,Jud. Timiş,înscris în CF100651 CU SUPRAFAŢA DE 20000 MP-COTA1/1 PARTI,intravilan extinsCF100652 ,cu suprafaţa de 1600mp-COTA7/8 PARŢI,CF100653 cu suprafaţă de 30000mp-COTA1/1 PARŢI,CF106241 ,cu suprafaţa de 25000mp-COTA 1/1 PĂRŢI,CF103058,cu suprafaţa de 20000 mp-COTA1/1 PĂRŢI,CF103066 ,cu suprafaţa de 20000 mp-COTA2/4 PĂRŢI,destinaţie tabulara de terenuri arabile cu excepţia terenului situate in intravilanul extins al localităţii Bulgăruş,preţul de pornire pentru prima licitaţie este 317.00 lei( exclusiv tva) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii,după caz:

Creditori                       Sarcini

AJFP TIMIŞ              Ipotecă

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA… )/scutită/neimpozabilă.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare,înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei,următoarele documente:

a) oferta de cumpărare:

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie ,reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO04TREZ6255067XXX000381, beneficiar Direcţia Generală Regionlă a Finanţelor Publice Timişoara,cod de identificare fiscală 4358053, deschis la Trezoreria Jimbolia;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române,copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale,cum ar fi obligaţiile de mediu,

obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,respectiv:…………………..

Alte informaţii de interes pentru cumpărător,după caz:……………..

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/360670


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *