Deputata Petronela-Mihaela Csokany, acuzată că și-ar fi însușit bani necuveniţi. Prejudiciul este imens!

Toate clădirile din județele Timiș și Arad, aflate în proprietatea Uniunii Bulgare din Banat România (U.B.B.-R.) vor fi puse sub sechestru, anunță reprezentanții formațiunii. Potrivit acestora, măsura a fost luată de organele de inspecție fiscală care au constatat că U.B.B.-R. a achitat sume în contul obligaţiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale până în luna decembrie 2007, iar începând cu anul 2008, nu a mai virat nici o sumă.

Prejudiciul estimat este de 3.965.383 lei ( 2.233.380 lei taxe şi contribuţii angajaţi şi 1.732.003 lei contribuţii angajator). Persoana răspunzătoare este deputata Petronela-Mihaela Csokany, fost contabil-șef al UBBR, acuză membrii uniunii.

Un control inopinat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş a efectuat în perioada 16 noiembrie 2017 – 1 februarie 2018, un control inopinat în vederea stabilirii obligaţiilor de plată pentru impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale la Uniunea Bulgară din Banat România (U.B.B.-R.).

În urma verificărilor a reieșit În plus, în urma controlului a reieșit că fișa sintetică pe plătitor a U.B.B.-R. este inactivă începând cu data de 3 mai 2012, ultima declaraţie cu privire la obligaţiile de plată a impozitului pe veniturile de salarii şi a contribuţiilor sociale fiind depusă pentru luna decembrie 2007.

”Persoana care s-a ocupat de conducerea evidenţei contabile este Petronela – Mihaela Csokany, contabil şef, aşa cum rezultă din clauzele contractului de muncă al acesteia nr.16 din 28 februarie 2008 înregistrat la ITM . Cu privire la deţinerea de documente justificative referitoare la obligaţiile salariale respectiv contracte de muncă, state de salarii, documente din care să rezulte modul de determinare al obligaţiilor salariale (note contabile, balanţe de verificare, declaraţii fiscale privind obligaţiile salariale), rezultă că, contabila-şefă a luat măsuri de împachetare a mai multor documente în cutii (documente justificative/contabile) care nu au fost de găsit la sediul Uniunii.

Conform Ordinului nr. 2601 din 30 octombrie 2017, Secretariatul General al Guvernului a solicitat o serie de documente din perioada 1 ianuarie 2016 – 30 septembrie 2017, ocazie cu care contabila şefă a promis şi a semnat în faţa echipei de control, că va prezenta documentele respective, lucru pe care nu l-a făcut.

În acest sens, există copia minutei din 30 octombrie 2017 semnată de aceasta. În data de 7 noiembrie 2017, a fost luată măsura de notificare, prin birou judecătoresc, a doamnei Petronela – Mihaela Csokany pentru a preda contabilitatea, adresă la care nici în prezent nu a răspuns”, arată preşedinte U.B.B.-R, Nicolae Markov.

Potrivit acestuia, datele furnizate de o companie bancară prin intermediul căreia au fost efectuate majoritatea tranzacţiilor a reieșit că în perioada 1 ianuarie 2008 – 26 august 2017, a fost achitată către angajații U.B.B.-R, suma de 4.415.128 de lei, reprezentând salarii. Conform reprezentanților uniunii, este vorba de 17 salariaţi activi.

Aproape un milion de lei decontați

”Din extrasele de cont analizate reiese faptul că, în perioada 1 aprilie 2013 – 26 august 2017, au fost efectuate un număr de 130 de tranzacţii bancare, cu titlu de <<decont>>, reprezentând transfer de bani din contul U.B.B.-R în cel al Petronelei – Mihaela Csokany, suma totală fiind de 980.243 lei”, susține preşedintele Nicolae Markov.

În plus, acesta adaugă că ”activitatea de casierie pentru perioada 2008 – 2017, a fost efectuată de către contabilul-şef, Petronela – Mihaela Csokany, care a întocmit registrul de casă, a fost responsabilă cu lichidităţile uniunii şi a avut acces exclusiv la seiful cu bani al U.B.B.-R. Gestionarea efectivă a numerarului l-a făcut întotdeauna contabilul şef. Sumele de bani retrase sub forma de numerar de la bancă, au ajuns întotdeauna, la doamna Csokany, fiind gestionate exclusiv de către aceasta”.

Inspectorii fiscali au considerat deconturile ca fiind de fapt plăți salariale, iar pentru aceasta au fost calculate impozite și contribuții la buget în valoare de 681.537 lei.

Afaceri cu nunți și pomeni și în filiale

Potrivit preşedintelui U.B.B.-R, Nicolae Markov, și în filialele din teritoriu s-ar fi câștigat bani necuveniți, în ultimii zece ani.

”Au fost puse la dispoziția organelor de control mai multe documente din care reiese faptul că filiala U.B.B.-R din Dudeştii-Vechi a derulat activităţi economice. Au fost transmise două facturi pentru cazare, precum şi declaraţiile firmelor care au trimis personal în delegaţie la Dudeştii -Vechi şi care au beneficiat de cazări în clădirea uniunii. U.B.B.-R. nu are autorizată activitatea de cazare, nu plăteşte nici un fel de taxe la primăria Dudeştii-Vechi.

Petru Velciov , fostul preşedinte al filialei, atunci când i se cerea factură de cazare <<se descurca>> şi dădea actul solicitat. Pe lângă cazări se mai închiriează săla de evenimente pentru majorate, pomeni sau zile de naştere. La fel, se închiriază camere pentru nuntaşii, care vin în weekenduri la nunţi la Dudeştii Vechi şi nu au unde să doarmă. A mai fost transmisă şi fotografia unui afiş de la sediul U.B.B.-R. cu privire la preţurile practicate în vederea închirierii terenurilor de tenis”, dezvăluie Nicolae Markov.

Conform acestuia, și sala de festivități a filialei din Lipova a fost închiriată de președintele Ioan Lazarov, în acest sens fiind încasate avansuri de 500 de lei, 500 de euro sau 2.000 de lei. Totodată și la Vinga s-ar fi obținut sume necuvenite.

”A fost pusă la dispoziţia organelor de control, o declaraţie olografă dată de către un anume domn, domiciliat în comuna Vinga, care declară că ar fi achitat suma de 1.100 de lei lui Francisc Velciov, în calitate de preşedinte al filialei Vinga, pentru plata unei chirii”, susține Nicolae Markov.

Potrivit acestuia, toate clădirile din județele Timiș și Arad aflate în proprietatea U.B.B.-R. vor fi puse sub sechestru până la recuperarea sumelor datorate instituțiilor statului.

2 Comments
Gogu 02/02/2018
Si bugarii ca romanii!