Cine ar putea lua în grijă toate străzile Timișoarei pentru 15 ani

Un proiect de hotărâre care va intra marţi în dezbaterea Consiliului Local Timișoara le propune aleșilor un studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului „Activitatea de întreținere și reparații străzi, alei, trotuare și poduri pe raza municipiului Timișoara”.

Societatea Drumuri Municipale SA (SDM) solicitase, în noiembrie 2015, o adresă prin care propunea ca reparațiile și întreținerea străzilor să-i fie încredințată prin gestiune delegată, pe o durată de minimum 15 ani. Chiar dacă nu s-a rezolvat atunci, în luna octombrie a acestui an, SDM a revenit cu solicitarea, reformulând-o în conformitate cu noile reglementări legislative și propunând delegarea serviciului prin modalitatea de gestiune directă.

În condițiile în care Primăria Timișoara are în derulare mai multe contracte-cadru pentru întreținerea și repararea străzilor și trotuarelor, încheiate în 2013 și 2014 pe o durată de patru ani, pentru verificarea legalității încredințării gestiunii către SDM, direcția tehnică a solicitat puncte de vedere de la cei cu competențe în acest sens, respectiv: Serviciul juridic din cadrul primăriei, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Camera De Conturi Timiș.

În timp ce Curtea de Conturi și-a declinat competența, Serviciul juridic a atras atenția asupra contractelor aflate încă în derulare, menționând, printre altele: „contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante”.

ANRSC arată că se poate atribui direct delegarea gestiunii serviciilor către firmele cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale.

Singura problemă pare a fi că SDM nu deține o licență pentru servicii de administrare a domeniului public și privat, dar aceasta va fi solicitată în termen de 90 de zile de la semnarea contractului. Referatul atașat la proiectul de hotărâre mai arată că SDM deține utilaje și personal calificat, explicând și avantajele care ar rezulta din atribuirea directă. Aceasta se va putea face doar după obținerea unui aviz de la Consiliul Concurenței și după parcurgerea mai multor formalități în consiliul local.

Deocamdată, aleșilor le rămâne doar să aprobe studiul de oportunitate, iar votul lor ar putea fi primul pas spre înstăpânirea SDM pentru mulți ani de acum înainte pe 1.255 de străzi din Timișoara, cu lungimea totală de 655 de kilometri, 18 poduri, pasaje și pasarele, la care se adaugă trotuarele aferente și aleile din oraș.

0 Comments

No Comment.