Ce ușor se câștigă banii în Primăria Timișoara: salariu dublat pe un post de șef inventat

Cresc taxe și impozite locale, la Timişoara – proiect de hotărâre

Patru persoane fără studii economice au fost angajate într-un departament financiar-contabil și au încasat împreună aproape 400.000 de lei, în timp ce sarcinile lor erau îndeplinite de alți funcționari

Spre deosebire de o companie privată, care, indiferent de domeniul de activitate, încearcă să recruteze cei mai buni specialiști din branșă, Primăria Municipiului Timișoara are o altă strategie. Nu doar că Serviciul de Resurse Umane al primăriei – stăpânit de peste un deceniu de funcționara cu apartament în Tenerife, Rodica Aurelian – evită să se încurce cu profesioniștii, dar respectivul departament a ajuns la “performanța” de a angaja persoane care n-au absolut nici o legătură cu posturile scoase cică la concurs. Asta nu înseamnă că în Primăria Timișoara nu lucrează și profesioniști. Lucrează, că altfel nava amiral a administrației locale ar fi eșuat de multișor, dar profesioniștii sunt în minoritate și, din păcate, cu puține excepții, ei tac, de frică să nu-și piardă locul de muncă, astfel că habarniștii dau tonul în primărie.

Șef peste noapte pe un post inventat

Iar dacă treci în revistă constatările din ultimul raport de control întocmit de auditorii Camerei de Conturi Timiș, în iulie 2019, te ia durerea de cap… De pildă, auditorii au descoperit că un “inspector de specialitate” (veți înțelege puțin mai încolo sensul ghilimelelor) din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ al Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară, Gabriela Nechita, a fost numit cu delegație, prin dispoziția primarului Nicolae Robu din 15 octombrie 2018, în funcția de șef al respectivului serviciu, “în condițiile în care acest post nu a fost aprobat în statul de funcții și nu au fost realizate efectiv atribuțiile stabilite în fișa postului de conducere”, “singurul post de conducere fiind acela de director, care a fost vacant până la data de 06.05.2019”. Apetența primarului Robu pentru șefii interimari este sesizată și de Curtea de Conturi: “Se constată că UATM Timișoara a preferat să recurgă la delegarea unei persoane pe un post de conducere de șef de serviciu, inexistent în statul de funcții aprobat, compensând prin aceasta, fără explicație, neorganizarea concursului pentru ocuparea funcției de director, situație în care Serviciul Resurse Umane și-a asumat răspunderea pentru crearea și angajarea la plată a unui post de conducere cu nerespectarea prevederilor legale, acesta nefiind aprobat prin statul de funcții”.

60 este egal cu 120

Și au mai observat auditorii ceva: “Totodată, se reține faptul că numirea cu delegație în funcția de șef serviciu s-a realizat pentru o perioadă de 120 zile, în condițiile în care, potrivit prevederilor art.44 din Legea nr.53/2003 «Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni și se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice»”. Cu alte cuvinte, domnul primar nu s-a mai complicat să tot semneze dispoziții după fiecare 60 de zile, a semnat una și bună, direct pentru 120 de zile. Nu că ar fi prima oară când legea se aplică după ureche în Primăria Timișoara…

Un specialist în agricultură, plasat la contabilitate

Bun, să lăsăm deocamdată deoparte delegarea Gabrielei Nechita în postul de conducere inventat ad-hoc și să ne concentrăm pe angajarea acesteia în primărie. Fericitul eveniment – doar pentru cea în cauză, evident – s-a produs în 1 septembrie 2015, după promovarea concursului desfășurat la primărie în luna iulie 2015, organizat pentru ocuparea – printre altele – a două posturi de inspector la Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară. Conform informațiilor postate pe site-ul www.primariatm. ro, condițiile de prezentare la acest concurs erau minimale: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă, indiferent de specializare, fără să fie nevoie de vechime. Absolventă a Liceului Industrial nr. 5 (actualul Colegiu Tehnic “Ion I.C. Brătianu”), a Școlii Postliceale Sanitare “Ana Aslan” și a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului (specializarea Ingineria și protecția mediului în agricultură), doamna Gabriela Nechita a devenit, din 1 septembrie 2015, angajat al Primăriei Municipiului Timișoara. Toate bune și frumoase, doar că dumneaei, deși nu avea studii economice, a fost plasată de Rodica Aurelian în Compartimentul Financiar Contabilitate Administrativ al Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară. Habar n-avem cum poate derula o specialistă în agricultură operațiuni financiar-contabile, dar nici nu ne mirăm prea tare, fiindcă am ajuns de multă vreme la concluzia că în Primăria Timișoara orice este posibil.

 

Bani gratis: a luat doar salariul de șef, nu și atribuțiile

În ceea ce privește delegarea Gabrielei Nechita în funcția de șef serviciu, auditorii Camerei de Conturi Timiș au consemnat următoarele: “Referitor la modul de realizare a atribuțiilor, se reține faptul că ocupantul postului de șef de serviciu nu a justificat cu acte și documente legal întocmite realizarea atribuțiilor înscrise în fișa postului de șef de serviciu (n.r. – urmează o enumerare a acestora peste care sărim) (…) parte din atribuțiile mai sus prezentate au în vedere activitatea de management al calității, respectiv de control intern managerial, pentru care nu au fost prezentate documente din care să rezulte implementarea acestora la nivelul entității, în fapt nefiind organizat un astfel de control și nefiind exercitate forme de control intern în cadrul acestui serviciu public, asupra activităților desfășurate, în condițiile în care nu se regăsesc astfel de atribuții în fișele posturilor personalului din cadrul acestui serviciu public. De asemenea, nu au fost prezentate «proiecte de hotărâri privind domeniul de activitate» și nu a fost făcută dovada existenței unei «baze de date reale și actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate» și nici a «politicii privind calitatea la nivelul procesului coordonat»”. Știm, paragrafele astea pot părea plictisitoare pentru cititorii nefamiliarizați cu astfel de termeni, dar ele sunt extrem de importante, pentru că developează un adevăr crunt: în Primăria Municipiului Timișoara există personaje care încasează degeaba salarii de șefi!

“Specialiștii” din primărie aplică legea după ureche

Și apropo de inflația de delegări din primărie, cu te miri ce funcționărași obscuri și fără experiență făcuți șefi peste noapte la dorința Rodicăi Aurelian și prin semnătura primarului Robu, auditorii Camerei de Conturi Timiș au mai evidențiat următoarea încălcare a legii: “Potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, delegarea presupune exercitarea atribuțiilor de serviciu conform competențelor salariatului corespunzătoare funcției în care a fost angajat, la altă locație decât cea prevăzută prin contractul individual de muncă, și nu schimbă semnificativ atribuțiile sale de serviciu, salariatului nefiindui modificată fișa postului, ceea ce, în cazul în speță, nu a fost respectat, întrucât a fost întocmită o altă fișă a postului, pentru altă funcție, respectiv șef serviciu – personal de conducere, cu alte atribuții față de cele prevăzute pentru funcția de inspector de specialitate – personal de execuție, pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 2370/26.08.2015”.

Evaluarea profesională, făcută formal

Și asta nu e ultima neregulă: “Totodată, precizăm faptul că pentru persoana în cauză nu a fost prezentată fișa de evaluare a performanțelor profesionale pentru funcția de șef de serviciu, fiind întocmită formal în data de 07.02.2019 fișa de evaluare pentru perioada 01.01.201831.12.2018 pentru funcția de inspector de specialitate, întrucât nu poartă semnătura persoanelor responsabile, conform cerințelor formularului”. Din nou, un paragraf care, în aparență, nu spune mare lucru, dar care este deosebit de important, deoarece demască faptul că, în Primăria Municipiului Timișoara, evaluarea performanțelor profesionale este făcută formal, fiind doar o activitate bifată, nu și executată ca la carte. Or evaluarea profesională este principala armă folosită de șefii din primărie atunci când vor să scape de un angajat devenit indezirabil, acesta trezindu-se cu calificative mai slabe decât ale colegilor săi, deși, în realitate, el muncește chiar mai mult și mai bine decât aceștia. Doar că, în Primăria Timișoara, verticalitatea costă, iar prețul îl plătești în momentul așa-zisei evaluări a performanțelor profesionale.

Banii nemunciți cum vin așa se duc

Concluzia auditorilor Camerei de Conturi Timiș îi scoate “șefei” fără atribuții banii din buzunar: “Din cele de mai sus, urmare discuțiilor cu persoana care a deținut funcția de șef serviciu (n.r. – Gabriela Nechita), precum și a actelor și documentelor puse la dispoziție, auditorii publici externi nu pot identifica și nu se pot exprima cu privire la activitățile concrete desfășurate de către aceasta în calitate de șef de serviciu, cu unele excepții, respectiv efectuarea demersurilor cu privire la achizițiile de medicamente și materiale sanitare în cadrul serviciului public. Astfel, urmare a testelor de audit efectuate asupra elementelor din categoria de plăți pentru «cheltuieli de personal», auditorii publici externi au constatat faptul că în perioada 15 octombrie 2018 – 31 ianuarie 2019, un angajat cu funcția de inspector de specialitate I, gradația 2, cu un salariu de bază lunar în cuantum de 5.725 lei, a fost numit în funcția de conducere de șef de serviciu, pentru care i-a fost acordat un salariu de bază lunar pentru funcția de șef serviciu în cuantum de 10.071 lei, fără aprobarea Consiliului Local, această funcție nefiind cuprinsă în statul de funcții aprobat și fără a realiza efectiv atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru postul de șef de serviciu, ceea ce a condus la efectuarea de plăți de natura salariilor brute fără respectarea prevederilor legale, în sumă de 15.903 lei, conform statelor de plată”. Așadar, fosta șefă interimară a Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară, Gabriela Nechita, va trebui să returneze cei 15.903 lei încasați în plus fără justificare. Vorba aia, banii nemunciți cum vin așa se duc… Prejudiciul total constatat de auditorii Camerei de Conturi Timiș la respectiva structură a primăriei este, însă, mult mai mare. Cam de 23 de ori mai mare. Vă explicăm în cele ce urmează.

Sediu anonim

Compartimentul Financiar ContabilItate Administrativ din cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară are prevăzut în organigramă un număr de șase posturi, dintre care au fost ocupate cinci, unul dintre acești angajați fiind detașat la Serviciul Public Creșe în noiembrie 2017. Auditorii au constatat că cei patru rămași (printre care și Gabriela Nechita, care a devenit, în condițiile prezentate mai sus, șefă interimară pentru trei luni a întregului serviciu) își desfășoară activitatea “într-un spațiu pus la dispoziție de societatea Colterm SA, nefiind prezentate acte și documente legal întocmite din care să rezulte acest fapt”. Adică oamenii ăia prestau în sediul Colterm la mica înțelegere, prezența lor acolo nefiind consemnată în vreun document…

În acte – una, în realitate – alta

În ceea ce privește activitatea efectiv prestată de cei patru, în raportul de audit scrie negru pe alb că oamenii ăia au fost angajați pentru ceva și făceau altceva: “Pe baza discuțiilor pe parcursul auditului cu personalul din cadrul Serviciului Resurse Umane, care a pus la dispoziția echipei de audit acte și documente în vederea efectuării auditului, rezultă că la nivelul entității auditate s-a procedat la utilizarea personalului din cadrul compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Serviciului Public Asistență Medicală Școlară pentru activități specifice de resurse umane (asigurarea evidenței timpului lucrat și nelucrat) în condițiile în care acestea nu reprezintă atribuții în acest sens în ROF-ul (n.r. – regulamentul de organizare și funcționare) aprobat al serviciului (…) Tot prin ROF-ul aprobat, atribuțiile stabilite în sarcina compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ sunt specifice domeniului financiar contabilitate pornind de la evidența operativă, a gestiunii economico-financiare, până la evidența contabilă și de raportare (balanța contabilă și situațiile financiare trimestriale și anuale). Și în acest caz, auditorii publici externi constată că „la nivelul compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ nu au fost desfășurate activități care să corespundă atribuțiilor stabilite prin ROF. Din discuțiile purtate cu personalul din cadrul Serviciilor de Contabilitate și Buget din cadrul Direcției economice a aparatului de specialitate al primarului se reține că întreaga activitate specifică acestui compartiment se desfășoară fără excepții la nivelul acestor structuri. Față de cele de mai sus concluzionăm că personalul de specialitate angajat în cadrul compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ desfășoară unele activități de resurse umane (asigurarea evidenței timpului lucrat și nelucrat), în condițiile în care acest fapt nu a fost reglementat prin ROF, neavând atribuții în acest sens și de asemenea, deși prin ROF-ul aprobat pentru serviciul public acestui personal i-au fost conferite atribuții privind activitatea financiar contabilă și administrativă, aceștia nu le realizează în fapt. În această situație, auditorii publici externi constată angajarea unui număr de 5 persoane din care 1 persoană a fost detașată la Serviciul Public de Creșe, pentru care nici conducerea serviciului public și nici conducerea Serviciului Resurse Umane la nivelul primăriei nu au oferit echipei de audit informații cu privire la justificarea cheltuielilor de personal efectuate cu salarizarea acestor persoane”.

Impostura, la cote halucinante

Poate vă întrebați “bine-bine, dar de ce nu prestau cei patru funcționari treaba pentru care au fost angajați?”… Păi dacă nu ai studii economice, cum să întocmești balanțe contabile și situații financiare, că îți prinzi urechile?! Dincolo de figurile de stil, iată adevărul gol-goluț: “Din verificarea efectuată pe baza actelor și documentelor puse la dispoziție, s-a constatat faptul că la Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară Timișoara a fost angajat personal contractual fără pregătire profesională în domeniul financiar – contabil, atribuțiile respective fiind preluate de angajații din cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără redimensionarea în mod corespunzător a structurii respective. Astfel, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ al Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară Timișoara, a fost angajat personal care nu deține studii de specialitate în domeniul economic, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în ROF și în fișele posturilor, specializările acestora fiind în domeniul tehnic, respectiv: inginer în profilul construcții, specializarea construcții hidrotehnice, inginer în domeniul ingineria mediului, inginer – specializarea ingineria și protecția mediului în agricultură, inginer în specializarea material rulant, referent profilul industrie ușoară, precum și în domeniul asistenței sociale, în cazul persoanei detașate, în condițiile în care, potrivit referatului ce a stat la baza emiterii HCL nr. 416/24.11.2009, privind aprobarea ROF, organigramei și statului de funcții, în cadrul acestui compartiment se vor realiza operațiunile tehnico-economice, contabile și administrative implicate de derularea activității entității”. Așadar, impostura a atins cote halucinante în Primăria Municipiului Timișoara, care a ajuns să angajeze ingineri în construcții și agronomi în departament de contabilitate, de parcă s-au terminat absolvenții de științe economice într-un oraș care are facultate de profil. Dar degeaba știi carte, dacă n-ai pile, e mai complicat să te angajezi în primărie…

Bicicleta – instrument financiar-contabil în Primăria Timișoara

Am aflat întâmplător, cu luni bune înainte de controlul Camerei de Conturi Timiș, cu ce se ocupa unul dintre funcționarii Compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ, fără a ști, la ora respectivă, unde anume era angajat omul cu pricina. Acesta se numește Valeriu Iocșa, este inginer electromecanic, iar la ora controlului Curții de Conturi nu mai era funcționar al primăriei. Dar în perioada în care era încadrat la Departamentul Financiar Contabilitate Administrativ, domnul Iocșa nu întocmea bilanțuri contabile sau situații financiare – pentru că nici n-avea cum să facă așa ceva – ci avea misiunea de a verifica… prezența la serviciu a medicilor și asistentelor medicale angajate la Serviciul Public de Asistență Medicală Școlară. Ca atare, dom’ Iocșa făcea fain frumos ture cu bicicleta de la o grădiniță/școală la alta, instituții în care intra val-vârtej, cu aerul că îndeplinește o misiune de mare risc. Iată cum un vehicul pe două roți se poate metamorfoza în instrument financiar-contabil în Primăria Timișoara…

Nu contează ce votează consilierii locali, contează ce vrea Rodica Aurelian

Ilegalitățile nu se opresc aici. Maestra de ceremonii Rodica Aurelian, cucoana ajunsă fradulos la șefia Serviciului Resurse Umane din primărie, este indicată de auditori ca fiind responsabilă pentru următoarea chestiune: “De asemenea, referitor la personalul de execuție din cadrul Compartimentul Financiar Contabilitate Administrativ, din actele și documentele prezentate auditorii publici externi au reținut următoarele: nu au fost preluate în fișele posturilor întocmite de către șeful Serviciului Resurse Umane, aprobate de către ordonatorul principal de credite, toate atribuțiile Compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ, care au fost înscrise în ROF-ul aprobat de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 416/24.11.2009, respectiv: «g) Asigură evidențierea în contabilitate, cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor economico-financiare ale serviciului, întocmind balanța contabilă și situațiile financiare trimestriale și anuale; h) Întocmește cererea de finanțare lunară pentru asigurarea sumelor necesare plății salariilor personalului sanitar, asigură evidențierea timpului de muncă, întocmește statele de plată și asigură plata drepturilor salariale ale tuturor angajaților serviciului public». Aceste atribuții sunt realizate efectiv de către angajații Serviciilor Buget și Contabilitate, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, activitatea acestora fiind supradimensionată, cu același număr de persoane, fără a se proceda la redimensionarea numărului de posturi în mod corespunzător, având în vedere lipsa de activitate justificată potrivit atribuțiilor date la nivelul Compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul serviciului public”.

Somn de voie în parchetele din Timișoara

Așadar, Consiliul Local Timișoara a aprobat una, iar Rodica Aurelian a făcut alta. Pentru că poate. Pentru că nimeni din primărie, nici măcar Nicolae Robu, nu mișcă în fața ei. Pentru că nici un procuror din Timișoara – de la parchetul de pe lângă judecătorie până la DNA – nu consideră că îi intră în fișa postului să se ocupe de mafia angajărilor din primărie. Corupția și impostura sufocă Primăria Municipiului Timișoara, iar așa-numitele organe de cercetare penală dorm sau, în cel mai bun caz, se fac că lucrează.

Angajatul taie frunze la câini, iar la evaluare primește din pix “foarte bine”

Revenim la modalitatea în care se desfășoară evaluarea profesională în primărie, o operațiune formală, fără corespondent în realitate: “În ce privește activitatea desfășurată de angajații acestui compartiment, precizăm faptul că nu au fost puse la dispoziția echipei de audit acte și documente legal întocmite care să justifice realizarea atribuțiilor din fișele posturilor, dar nici acte și documente care să justifice activitatea realizată efectiv de către aceștia. În condițiile în care nu au fost realizate atribuțiile prevăzute în fișele posturilor, activitatea personalului din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate – Administrativ, pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, a fost evaluată cu calificativul «foarte bine», potrivit fișelor de evaluare întocmite în data de 07.02.2019, nefiind oferite explicații cu privire la modalitatea de evaluare, personalul respectiv neavând stabilite atribuții în raport cu activitatea desfășurată (…) Din cele înscrise în fișele de evaluare prezentate pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, rezultă acordarea notei finale 5 căreia îi corespunde calificativul «foarte bine», o pondere semnificativă de 55% având criteriul de evaluare «Rezultate obținute» cu componentele: a) gradul de realizare a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului; b) promptitudine și operativitate; c) calitatea lucrărilor executate și a activităților desfășurate. Punctajul maxim a fost acordat pentru fiecare criteriu de evaluare, în condițiile în care mare parte din atribuțiile înscrise în fișele posturilor au fost realizate, în fapt, de către personalul din cadrul structurilor din aparatul de specialitate al primarului, așa cum am arătat mai sus, ceea ce conduce la concluzia efectuării unei evaluări formale a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate – Administrativ, pentru anul 2018, raportat la gradul de realizare a atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului. Precizăm faptul că fișele de evaluare au fost confirmate prin semnătură, în data de 07.02.2019, de evaluator – sef serviciu, care confirmă și faptul că «Interviul de evaluare a avut loc în data de 07.02.2019», dar fără a fi puse la dispoziție acte și documente care să justifice conținutul interviului, fișele de evaluare nefiind însușite prin semnătură de către persoanele evaluate și nici de către persoana care a fost prevăzută să contrasemneze, respectiv viceprimarul UATM Timișoara (n.r. – Dan Diaconu), ceea ce confirmă caracterul formal al evaluării”.

Câteva sute de mii de lei trebuie să se întoarcă în bugetul primăriei

Concluzia auditorilor Camerei de Conturi Timiș nu putea fi, în aceste condiții, decât una singură: “Banii înapoi!”. Cităm din partea finală a raportului de audit: “Valoarea estimativă a erorii/ abaterii constatate: 385.225 lei, din care – 15.494 lei reprezintă diferență salariu de bază lunar acordat unui inspector de specialitate (n.r. – Gabriela Nechita) numit cu delegație în funcția de șef serviciu fără aprobarea Consiliului Local, această funcție nefiind cuprinsă în statul de funcții aprobat și fără a realiza efectiv atribuțiile prevăzute în fișa postului pentru postul de șef de serviciu, ceea ce a condus la efectuarea de plăți de natura salariilor de bază brute fără respectarea prevederilor legale; – 369.731 lei reprezintă plăți pentru cheltuieli de personal acordate angajaților din cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ efectuate în perioada ianuarie 2018 – aprilie 2019, potrivit statelor de plată a salariilor, pentru care nu se cunoaște activitatea desfășurată în mod real, cu unele excepții, respectiv efectuarea demersurilor cu privire la achizițiile de medicamente și materiale sanitare în cadrul serviciului public, în condiții de netransparență totală a modului în care atribuțiile din ROF și din fișele posturilor nu sunt justificate prin acte și documente care să susțină activitatea desfășurată (…) Luarea măsurilor de intrare în legalitate prin stabilirea întinderii prejudiciului și luarea măsurilor de recuperare integrală a acestuia reprezentând drepturi salariale necuvenite, acordate personalului Compartimentului Financiar Contabilitate Administrativ din cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară”.

Înainte de publicarea articolului, i-am solicitat respectuos primarului Nicolae Robu să ne precizeze modalitatea în care municipalitatea va recupera prejudiciul de 385.225 de lei constatat de Camera de Conturi Timiș, dar n-am primit nici un răspuns. O fi ocupat omul cu dezvoltarea în forță a orașului…


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

11 thoughts on “Ce ușor se câștigă banii în Primăria Timișoara: salariu dublat pe un post de șef inventat

 1. Si uite asa, leu dupa leu, mie dupa mie, se duc banii nostri… Si Primaria se mai imprumuta (a cata oara?) „pentru refinanțarea unor împrumuturi contractate de către Municipiul Timișoara, în vederea optimizării serviciului datoriei publice locale”.
  Cand e vorba de realizari, chiar facute de privati, primarul se lauda. Cand se imprumuta de bani scursi pe apa sambetei, nici el si nici Primaria nu au responsabilitate, ci „Municipiul Timișoara”. El s-a imprumutat, manutza lui (a municipiului) a semnat.

 2. Respect Renasterea Banateana – singurul organ de presa din Banat (si unul dintre putinele din Romania) care practica jurnalism adevarat!!!
  Respect Ciprian Brindescu!

 3. Asa se intampla cand la conducerea primariei se afla un ultracorect, ultralegal, ultramoral si alte ultra.idiotii….
  Unde sunt organele de justitie???

 4. Când scrie Brindescu, articolul e detaliat, precis, cu subiect și predicat. Și doare!
  Ce bine ar fi dacă am fi conduși de niște oameni corecți și cinstiți iar domnul jurnalist să ne povestească de pistele de biciclete, pistele de autobuze sau mediul înconjurător în loc să fie obligat de situație ca să se ocupe de toate potlogăriile orașului.

 5. Felicitari d-lui Brindescu ! Acesta este doar un mic exemplu fata de mizeriile orchestrate de catre coana Aurelian ,cea numita consilier etic si care face de rusine Primaria Timisoara,sfideaza colegii ,sfideaza legea sfideaza colegii si-l duce pe primar de nas cum vrea . Ar fi de interes pentru opinia publica sa ni se spuna cum continua D-na Patricia Chelbu activitatea ca director la crese ,cum a fost numita fara studii de specialitate d-na Nineta Tenzler mare directoare la cresa ,cum si-a anagajat sotul coana Aurelian la Diretia de asistenta Sociala la contabilitate apoi l-a facut sef serviciu Resurse Umane, tot acolo peste doua saptamani ,cum a fost angajat un fizeoterapeut la Biroul Constructii instalatii ,cum a fost numit director la Serviciul Medicina Scolara dl Ciprian Trocan fara sa indeplineasca conditiile specifice de ocupare a unei functii publice de conducere . Modelul este acelasi dupa care Directia Patrimoniu s-a impartit in doua directii patrimoniu ,ceea ce nu mai exista in vreo primarie ,doar ca sa i se faca functie de director apropiatului lui Alin Popovici : Florin Ravasila care in 6 luni a ajuns din consilier al primarului functionar public asistent si apoi mare director . Evident dupa merite ,fiind cel mai ,,sclipitor ,, director din primarie cu 93 si 98 de puncte la examen . Doar nu trebuia scapata din pleiada cadorisitilor cu functii de sefi aceasta somitate in patrimoniu ,care a schimbat 4 soferi in 3 luni ,unu care i-a fost prieten si nu raspundea la comenzi , altul ca nu a vrut sa adune in centru Timisoarei adeziuni de sustinere a edilului ,altul ca vrea prea multe libere . Ce conteaza ! Dulaul poate orice ,dar mai ales sa linga clantele pe la usile primarului . Intre timp Directorul Costa cel care nu a mai vrut sa finanteze clubul Poli a ajuns un biet functionaras intr-un birou . Directorul Boncea de la patrimoniu in semn de protest nu a vrut sa se prezinte la examen pentru inscaunare la cealalta directie de patrimoniu si refuza sa mai frecventeze partidul care l-a consacrat : PNL-ul ! Doar Rodica rezista ,rezista cu girul d-lui Robu cel care ne promitea la inscaunarea ca primar ca va scapa urbea de Cojocari si de Aurelian . Cojocari a plecat de batran la pensie ,iar Rodica si-a luat Lexux ,apartament in Tenerife si a devenit o Samanta , in acelasi timp este si la curs si la primarie , iar contulei creste , a descoperit si pantofii stileto si minijupul , iar legea e numai a ei . Curtea de Conturi vorbeste ,se agita ,iar Rodica rezista ,rezista !!!! DNA-UL doarme sau nu aude ,nu vede ,banii primariei se duc pe apa sambetei . Ca tot veni vorba de bani ,poate trebuie ssa aflam pe ce s-au dus in parcul central 2,3 milioane de euro in conturile Rogerei SRL si Lovrintimului. Pentru 200 panselute ,pentru 20 metri de borduri si 2 litri de lac pe banci ? Daca parcul a stat inchis 2 ani cu niste plasa pe la intrare nu inseamna ca s-a muncit in el ,doar era asa de imagine pentru sifonat bani . Si nu ar fi singurii bani sifonati . Sa intrebam Coltermul despre banii sifonati ,de clapetele de wc cu 1000 lei bucata ,de salariile sefilor si de chermezele prin concedii pe bani publici . Pardon ,erau cursuri de perfectionare si gigacaloria creste cetateanul onest plateste ,primaria plateste si ea pierderile Coltermului ,contracteaza imprumuturi ,iar PSD-UL este rau ca nu vrea sa voteze imprumuturile pentru stergerea datoriilor Coltermului, caci unii mai stiu de camioanele cu materiale ce se indreapta spre vila in constructie a lui Faur-directorul logistic ,ca doar nu vreti sa stea omul cu chirie ! Succes Renasterea Banateana ,uite asa mai stie urbea pe cine sa aleaga la anul .

Lasă un răspuns