Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile

anaf

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207.2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificãrile si completarile ulterioare, va facem cunoscut faptul ca in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde prin licitaţie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorilor:

1. S.C. HYPNOZYS DISTRIBUTION GROUP S.R.L dosar de executare 29717233, cu domiciliul fiscal în Timişoara, judeţ Timiş, str. Aviatorilor nr. 4, cod de identificare fiscală 29717233, licitaţie care va avea loc in ziua de 09, luna 05, anul 2018, ora 13,00. Licitaţia a IV a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greeazã bunurile, dacã este cazul

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. NEIMPOZABIL/

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

MASA INOX + MARMURA

nu sunt

763

19 %

908

PULT METALIC CASA DE MARCAT

nu sunt

915

19 %

1.089

APARAT DE PLACAT IN AUR

nu sunt

9.561

19 %

11.377

2. S.C. OCSI 4K S.R.L, dosar de executare 29887068, cu domiciliul fiscal în localitatea în localitatea Timisoara, jud. Timis, str. Aristide Demetriade, nr.30, cod de identificare fiscală 29887068, licitatie care va avea loc in ziua de 10, luna 05, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a II a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. NEIMPOZABIL

SCUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

CIRCULAR DE FORMATIZAT PAL, CU ACTIONARE CU MPTOR ELECTRIC TRIFAZAT 380 vca/50Hz

nu sunt

2.783

19 %

3.312

ECHIPAMENT DE PILVERIZARE MARCA BINKS, TIP MX4/32, SERIA 792

nu sunt

5.491

19 %

6.535

3. S.C. P & P INVESTIGATIONI V.I.P. S.R.L. dosar de executare nr. 20668331, cu domiciliul fiscal în localitatea Timisoara, judeţ Timis, str. Intr. Doinei, nr. 19, ap. 3, cod de identificare fiscală 20668331, licitatie care va avea loc in ziua de 14, luna 05, anul 2018, ora 13,00. Licitatia a I a

denumirea bunului mobil , descrierea sumara :

Drepturi reale si privolegile care greveaza bunurile, daca este cazul

Pretul de evaluare sau de pornire a licitatiei, exclusiv T.V.A., este de …. lei

COTA T.V.A. .NEIMPOZABIL

1074410S+

CUTIT

Prêt pornire a licitatiei inclusiv T.V.A.

Autoturism marca TOYOTA, model LAND CRUISER J120, cilindree 2982 cmc, MOTORINA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 2006, nr. inmatriculare TM-33-PYA

nu sunt

46.439

19 %

55.262

Autoturism marca DACIA model LOGAN, cilindree 1390 cmc BENZINA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 2008, nr. inmatriculare TM-33-WIP

nu sunt

6.720

19 %

7.997

Autoturism marca DACIA model LOGAN, cilindree 1390 cmc BENZINA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 2009, nr. inmatriculare TM-55-WIP-CAROSERIA AVARIATA

nu sunt

7.924

19 %

9.429

Autoturism marca DACIA model LOGAN, cilindree 1390 cmc BENZINA, culoare ALBASTRU, an fabricatie 2007, nr. inmatriculare TM-22-WIP-DISTRIBUTIA DEFECTA

nu sunt

2.407

19 %

2.865

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare..

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte pana la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen se prezinte ofertele de cuparare

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, urmatoarele documente :

a. ofertele de cumparare :

b. dovada platii taxei de participare, reprezentand 10 % din pretul de pornire al licitatiei – in contul RO 22 TREZ 6215067 XXX 007580 cod fisc 4358053 deschis la Trezoreria Timisoara; ofertantii pot constitui si garantii, in conditiile legii, sub forma de scrisori de garantie .

c. imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ( prin procura speciala autentica);

d. prentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de ORC,

e. pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana;

f. pentru persoanele fizice romane / copie de pe actul de identitate

g. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h. declaratie pe propria raspundere (autentificata ) a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorii  : S.C. HYPNOZYS DISTRIBUTION GROUP S.R.L , S.C. OCSI 4K S.R.L., S.C. P & P INVESTIGATIONI V.I.P. S.R.L

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi
obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,
obligatii :

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru din Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, sau la numărul de telefon 0256/259.410

Data afişării: 20.04.2018

Conducatorul organului de executare. SEF ADMINISTRATIE ADJ. COLECTARE P.J.

Nume si PRENUME TRAILOVICI CÃTÃLINA

Semnatura …………………………………….


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns