Anunț licitație – teren Secaș

anaf 3

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 06, luna iunie, ora 12.00, anul 2019, în localitatea Lugoj, str. Al Astalaş, nr. 1-3, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile,licitaţia a -I-a :

– teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri:
1. Teren arabil extravilan, situat în localitatea Secaş, jud.Timiş, înscris în CF 403287 Secaş, tarlaua 1585/2,parcela 2,cu suprafaţa de 20.000 mp, preţ de evaluare/de pornire al licitaţiei3…56.000… lei (exclusiv TVA*),

Creditori 4

Sarcini 5
AJFP TIMIŞ – SFM LUGOJ
IPOTECA LEGALA

grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

*) În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, operaţiunea este taxabilă (cota de TVA …)/scutită/neimpozabilă.
– Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO37TREZ6235067XXX001172, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara cod de identificare fiscală 4358053 8, deschis la Trezoreria Municipiului Lugoj;
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul .
Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau
altele asemenea, respectiv: nu sunt
Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Lugoj str.
Al. Astalas nr. 1-3 et. II cam 227 sau la numărul de telefon 0256 351673 , 0256 355491, fax 0256 352746.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *