Anunț licitație – apartament situat în Timișoara

Anunț licitație - apartament situat în Timișoara

Anunț licitație – apartament situat în Timișoara

Dosar de executare nr. PC2_2633/26.05.2010

Nr. TMG_DEF 576/16.01.2024

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 20 luna Februarie , ora 14.00, anul 2024, în localitatea TIMISOARA, str. Ghe.Lazar, nr.9B, Amfiteatru, se vor vinde la licitaţie, urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitoarei Bureac-Pleşcan Mihaela, prima licitatie :

  1. Clădire/părţi de clădire/ansamblu de clădiri

Apartament situat în Timişoara,compus din două camere cu dependinţe şi teren în folosinţă, înscris în ID Electronic 401433-C1- U4 Timişoara,nr CF vechi 93456, nr cadastral 401433-C1-U4,situat în Timişoara,strada Cosmonauţilor,nr. 8, etaj 4, apartament 17, judeţ Timiş în suprafaţă utilă 41,82 mp, cote părţi comune 541/10000,cote teren 16/288,etaj IV din IV,regim de înălţime : P+4E,an construcţie:1983, sistem de încălzire: termoficare,stare interior: bună, preţ de evaluare 289.366 lei (exclusiv TVA) grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz:

Creditori 4

Sarcini 5

Statul Român prin Ministerul Finanţelor

Ipotecă legală

OtP BANK Romania SA

Ipotecă legală

În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, operaţiunea este scutită

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

  1. oferta de cumpărare;

  2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX, beneficiar Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara;

  3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

  4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

  5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

  6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

  7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

  8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0256/200035 sau accesând linkul https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20240122104647_576.pdf


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *