Anunț de presă: Începerea implementării proiectului „BANAT IMPACT CulTur – promovarea Banatului, ca spațiu multietnic și multicultural, promovarea producătorilor agricoli și non-agricoli local și a potențialului turistic”

Anunț de presă: Începerea implementării proiectului „BANAT IMPACT CulTur – promovarea Banatului, ca spațiu multietnic și multicultural, promovarea producătorilor agricoli și non-agricoli local și a potențialului turistic”

Asociația „Grup de Acțiune Locală Banat – Vest” în calitate de lider proiect, în cooperare cu Asociația „GAL Triplex CONFINIUM” și Asociația „Timiș Torontal Bârzava”, a început implementarea proiectului „BANAT IMPACT CulTur – promovarea Banatului, ca spațiu multietnic și multicultural, promovarea producătorilor agricoli și non-agricoli locali și a potențialului turistic. Acronim: Banat IMPACT CulTur”, finanțat în cadrul submăsurii 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală” Componenta B – „Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 172.296,75 euro, fiecărui partener revenindu-i un buget proporțional cu activitățile pe care le va implementa.

Obiectivul general al proiectului (scopul) vizează promovarea moștenirii rurale, inclusiv a minorităților, valorificarea turistică a patrimoniului cultural, material și imaterial, dezvoltarea socio-culturală interteritorială, îmbunătățirea competitivității, dezvoltarea durabilă, promovarea și marketingului producătorilor, a lanțurilor scurte de producție și desfacere, atât în domeniul agricol cât și în domeniul neagricol din teritoriul GAL-urilor partenere.

Obiectivele specifice sunt:

O1. Asigurarea cadrului de manifestare a tradițiilor și elementelor specifice minorităților etnice, inclusiv a etniei rome;
O2. Promovarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale şi consolidarea dialogului intercultural, inclusiv prin consolidarea culturii minorităţilor;
O3. Promovarea inter-culturalității;
O4. Creşterea gradului de conştientizare a populaţiei cu privire la diversitatea culturală şi determinarea unei mai bune înţelegeri a diversităţii culturale, inclusiv a culturii minorităților;
O5. Sprijinirea înființării de forme colective în scopul: cooperării în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt; cooperării în vederea organizării vânzării pe piața locală; cooperării în vederea promovării și identificarea clienților finali;

Principalele activități ale proiectului sunt promovarea, informarea și animarea teritoriilor celor trei GAL-uri partenere, cartarea producătorilor agricoli și non-agricoli locali și a asociațiilor, parteneriatelor formale sau informale, cartarea tuturor obiectivelor culturale și turistice pentru valorificarea moștenirii rurale, realizarea unei baze de date la zi privind atât producătorii agricoli și non-agricoli, cât și obiectivele culturale și turstice din teritoriile celor 3 GAL-uri partenere și realizarea unui site al proiectului, realizarea unui Studiu pentru valorificarea potențialului turistic ale teritoriilor GAL-urilor partenere, organizare de evenimente de tipul Spectacolelor de Talente în cele 3 teritorii și a unor Festivaluri, organizare de ateliere tematice.

Durata proiectului: 21 de luni.

Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:
• cartarea unui număr minim de 450 de producători agricoli și non-agricoli locali, 9 grupuri de producători, asociații și parteneriate formale sau informale;
• cartarea a minimum 90 de obiective pentru valorificarea moștenirii rurale, din care minim 45 obiective ale minorităților etnice;
• realizarea a 2 baze de date comune privind:
1. producătorii agricoli și non-agricoli locali și a asociațiilor, parteneriatelor formale sau informale din teritoriile GAL-urilor partenere (minim 450 producători agricoli și non-agricoli, minim 9 grupuri de producători, asociații și parteneriate formale sau informale) ;
2. patrimoniul cultural „patrimoniu viu”, atractiv și unic, prin principalele obiective culturale
materiale și imateriale caracteristice, inclusiv ale minorităților din microregiunile partenere, a obiectivelor turistice și de agrement, inclusiv a evenimentelor culturale și artiștilor/artizanilor locali, care să faciliteze dezvoltarea turismului bazat pe unicitatea și atractivitatea locală (minim 90 obiective din care minim 45 obiective ale minorităților etnice);
• 1 site web;
• 1 Studiu pentru valorificarea potențialului turistic al teritoriilor GAL-urilor partenere, multiplicat pe 600 memory stick-uri personalizare;
• realizarea a 18 evenimente de tipul „Spectacolul Talentelor”;
• realizarea 3 festivaluri BANAT REFRESH.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurală
(PNDR), submăsura 19.3 „Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală” Componenta B – „Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate”.
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

GAL Banat-Vest, persoană de contact:
OLTEAN Lidia,
Responsabil relații publice și animare
Telefon: +40764128118

GAL Triplex Confinium, persoană de contact:
BARBU Cristian-Alin,
Coordonator activități proiect
Telefon: +40722547019

ASOCIAȚIA „Timiș Torontal Bârzava”, persoană de contact:
DUȚĂ Gheorghe,
Coordonator activități proiect
Telefon: +40784253446


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *