Anunţ de presă – GAL Banat-Vest

gal banat vest

ANUNȚ DE PRESĂ – APEL DE SELECȚIE A PROIECTELOR

MĂSURA 6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest

Nr. ref. sesiune: 01/6.1/6A/30.10.2017-22.12.2017

 1. Data lansării apelului de selecție: 30.10.2017

 1. Măsura lansată prin apelul de selecție – Măsura 6.1/6A – Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest

 1. Beneficiari eligibili:

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici nou înființate sau existente care își propun modernizarea activității neagricole derulate, din teritoriul GAL;

 • cabinete medicale, stomatologice şi veterinare.

 • tinerii fermieri (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care au accesat măsura M2/2B Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare, și-au finalizat proiectul implementându-și cu succes Studiul de Fezabilitate și își doresc diversificarea activităților agricole accesând Măsura M6.1/6A;

 • micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici, cabinete medicale, stomatologice şi veterinare care își propun furnizarea de servicii în comunitățile în care s-a accesat de către o entitate juridică privată sau publică legal constituită una dintre măsuile M6.4/6B Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest și M6.5/6B Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației.

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii 6.1/6A „Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-Vest ”, în funcție de forma de organizare sunt:

 • Persoană fizică autorizată -înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare;

 • Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 2008 cu modificările și completările ulterioare;

 • Societate în nume colectivSNC – înfiinţată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

 • Societate în comandită simplăSCS – înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate pe acţiuniSA – înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, republicată cu modificarile şi completările ulterioare;

 • Societate în comandită pe acţiuniSCA înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate cu răspundere limitatăSRL înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome și societati comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;

 • Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;

 • Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

 • Întreprinderi sociale autorizate conform Legii nr.219/2015 privind economia socială.

Notă: În categoria SRL-uri este inclusă și micro-întreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant („societate cu răspundere limitată – debutant” sau „S.R.L. – D.”)

 1. Fondul disponibil alocat măsurii pe sesiune: 144.506 Euro

 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 144.506 euro;

 • Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) a unui proiect: 144.506 euro

 1. Data și ora limită de depunere a proiectelor: 22.12.2017, ora 1600

 1. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se pot depune de luni până vineri, în intervalul orar 1000 – 1600, la secretariatul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr.9, jud. Timiș.

 1. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului” elaborat de GAL pentru măsura M6.2/6A – Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de dezvoltare, postat pe pagina de internet a GAL Banat-Vest: www.galbanatvest.ro la secțiunea Finanțări.

 1. Date de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare.

Solicitații pot obține informații suplimentare, de luni până vineri, între orele 1000-1600 la sediul GAL Banat-Vest din orasul Jimbolia, Str. Ștefan cel Mare, nr.9, 305400, jud. Timiș,

Tel/Fax: 004 0256 360078 sau 0736.618.195

e-mail: [email protected]

Web: www.galbanatvest.ro

 1. Pentru consultare punem la dispoziția solicitanților, la sediul GAL Banat-Vest, o versiune pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns