anaf 3

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile

teren care nu este aferent clădirii/partii de cladire/ansamblului de cladiri – TEREN EXTRAVILANARABIL6 în suprafaţă de 8700mp, situat în localitatea LUGOJ ,str. ÎNSCRIS ÎN CF 410985 LUGOJ, TARLAUA 705, PARCELA NR.9,nr. , preţ de …