Stomatologia timișoreană, ”plombată” cu acuzații și intimidări venite de la București

Conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi (CMS) Timiș reclamă faptul că acreditarea Facultății de Medicină Dentară din Timișoara a ajuns obiectul unui troc între grupuri de interese.

„Conducerea de la București (a Colegiului Medicilor Stomatologi din România – n.r.) – ai cărei membrii fac parte din comisiile de acreditate a instituțiilor de învățământ și din cea de specialitate a Ministerului Sănătății – dorește să organizeze, în 2 martie, alegeri pentru CMS Timiș, deși noi, cei din actuala conducere, suntem în mandat încă trei ani.

Aceasta se întâmplă pentru a ne intimida, deoarece am avut curajul de a face publice o serie de ilegalități. Acum vor să ne reducă la tăcere punând mâna pe puterea juridică și administrativă.

Cei de la București au făcut o înțelegere cu universitarii care doresc să promoveze în carieră și cărora vor să le dea conducerea CMS Timiș, pentru a avea oamenilor în teritoriu.

Stomatologia românească este acaparată de un sistem corupt care încalcă legile în vigoare. Vorbim despre abuz de putere, fals, uz de fals săvârșit de Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

Mihaela Cuțui, purtător de cuvânt și vicepreședinta CMS Timiș

Noi, cei din Timiș, avem o mare frustrare: acest stat nu funcționează și spun asta pentru că am făcut plângeri penale încă din 2018″, a declarat dr. Mihaela Cuțui, purtător de cuvânt al CMS Timiș, vicepreședinte al CMS Timiș și avertizor de integritate public.

„De ce la noi nu se poate rezolva ca la București?”

Medicul timișorean Mihaela Cuțui, în calitate de avertizor  de integritate publică, a făcut cunoscut reprezentanților Ministerului Sănătății mai multe încălcări ale legii de către conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi România.

”La Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș s-a prezentat un medic din spațiul non-UE, Adi Ammar, însoțit de interpret, pentru a se înscrie în CMS Timiș în vederea practicării profesiei de medic stomatolog.

Colegiul, văzând că dânsul nu știe limba română (discuția având loc în franceză), i-a spus că are nevoie de certificat lingvistic pentru limba română după învățarea acesteia. Atunci dânsul a spus că are acest certificat, pe care l-a obținut de la Colegiul Medicilor Stomatologi România și a avut chiar o reacție de iritare afirmând că de ce la noi, în Timiș, nu se poate rezolva ca la București?”, spune Mihaela Cuțui.

Dezvăluirile sale privindu-l pe doctorul străin Adi Ammar au ridicat suspiciunea că în țara noastră ar exista o reţea care facilitează înscrierea medicilor din spaţiul non-UE în România, care după trei ani de figuraţie în Colegiul Medicilor Stomatologi pleacă în spaţiul european. O altă neregulă semnalată de timișeni a fost cea privind utilizarea amalgamului la realizarea obturațiilor dentare, acele plombe metalice la care medicii timișeni au renunțat de mai mulți ani. Mai mult, europenii au solicitat României să scoată definitiv amalgamul – care conține, printre alte metale, și mercur – până la data de 1 iulie 2021, fapt ignorat de Colegiul Medicilor Stomatologi România, care dorea să îl poată folosi până în 2030.

Motivele erau de natură financiară: un separator de amalgam costă 3.000 de euro, iar un filtru care se schimbă periodic, 100 de euro, ambele componente fiind destinate pentru a împiedica poluarea mediului cu compușii plombelor la îndepărtarea sau finisarea acestora. În urma sesizărilor făcute de medicul timișorean către Ministerul Sănătății, a fost adoptat un ordin care reglementează propunerile de măsuri ce ar trebui puse în aplicare pentru a reduce treptat utilizarea amalgamului dentar în România, conform cerințelor europene care au militat pentru scoaterea acestuia din practica medicală.

„Doamna dr. Ecaterina Ionescu (președinte al Colegiului Medicilor Stomatologi din România – n.r.), actualmente prorector al UMF București, declara în 2006 în fişa de autoevaluare,  la concursul de promovare, că are nu mai puţin de 13 articole ştiinţifice recunoscute ISI (baza ce reuneşte cele mai importante articole ştiinţifice din întreaga lume). În realitate, potrivit bazei de date ISI Web of Knowledge, până în anul 2008, Ecaterina Ionescu nu a avut publicat nici măcar un articol cotat ISI, după cum a arătat explicit și mass-media. Potrivit bazei de date, primul articol ISI al Ecaterinei Ionescu a fost publicat în 2008, iar până în prezent, profesorul universitar Ionescu Ecaterina de la UMF <<Carol Davila >> are nouă articole de acest tip, nu 13 cum declara încă din 2006.

Pentru a deveni profesor universitar, în 2006 erau necesare două articole ISI publicate, dar Ecaterina Ionescu nu avea nici unul la vremea respectivă.

Cu toate că am constatat faptul că în fişa de autoevaluare a prorectorului Ecaterina Ionescu, de la concursul pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar, organizat de UMF Bucureşti în 2006, erau trecute 13 articole ştiinţifice cotate ISI (baza de date internaţională ce reuneşte cele mai importante texte ştiinţifice din ultimii 100 de ani), în timp ce candidatul de atunci nu avea nici măcar un astfel de articol publicat. Conducerea Universităţii de Medicină de la aceea vreme a considerat că nu există motive pentru a aplica sancţiuni,fapt care poate fi considerat complicitate din punct de vedere al legii!”, detaliază Mihaela Cuțui. De asemenea, Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș a mai arătat și alte nereguli care au avut loc în funcționarea asociației profesionale. Printre acestea se află și vânzarea vechiului sediu din Capitală (str. Gh. Marinescu nr. 9) sub prețul evaluat de către bancă și achiziționarea unei alte clădiri, unde s-a făcut o investiție enormă, de 500.000 de euro, fără să vadă vreun deviz.

Mai mult, membrii conducerii Colegiului Medicilor Stomatologi din România, după abrogarea articolului 118 din Regulamentul de organizare și funcționare, și-au stabilit mandate legislative nelimitate. Și lista poate continua…

Cine sunt acuzații

CMS Timiș a sesizat Comisia de abuzuri a Parlamentului României arătând ”încălcări ale legii de către grupul de persoane, care constituie Biroul Executiv Naţional al CMSR” şi anume:

 1. Preşedinte CMSR – dr. Ionescu Ecaterina, al treilea mandat (2011-2015;2015-2019, 2019-2023 ), vicepreședinte la Colegiul Medicilor Stomatologi București (2011-2015; 2015-2019, 2019-2023 ), membră în Adunarea Generală Națională cu drept de vot, membră în Consiliul Naţional al CMSR, preşedinta Comisiei pentru imagine, relații interne și internaționale, de etică și deontologie medicală și educație medicală continuă din CMSR, prorector pe probleme de licență și masterat la UMF „Carol Davila”, profesor universitar la UMF „Carol Davila”, membră în CNATDCU, membră în ARACIS, președinta Comisiei de Medicină Dentară din cadrul Ministerului Sănătății.
 2. Vicepreședintele CSMR dr. Bucur Alexandru, al treilea mandat (2011-2015;2015-2019, 2019-2023), vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologi București, al treilea mandat, preşedintele Comisiei profesional-științifică și învățământ a CMSR, membru în Adunarea Generală Națională a CMSR, cu drept de vot, membru în Consiliul Național al CMSR, preşedintele Comisiei de Medicină Dentară din cadrul Ministerului Educației și Cercetării (CNADTCU), profesor universitar la UMF „Carol Davila”.

3.Vicepreședintele dr. Câmpean Radu Septimiu, al treilea mandat (2011-2015;2015-2019, 2019-2023), preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi Cluj (al 5-lea mandat), membru în Adunarea Generală Națională a CMSR, cu drept de vot, membru în Consiliul Național al CMSR, președintele Comisiei pentru legislație și asigurări de sănătate  a CMSR.

 1. Vicepreședintele dr. Forna Norina, al treilea mandat (2011-2015;2015-2019;2019-2023) președinta Colegiului Medicilor Stomatologi Iași (al 5-lea mandat), președinta Comisiei pentru avizări,studii și strategii de dezvoltare, membră în Adunarea Generală Națională a CMSR, cu drept de vot, membră în Consiliul Naţional al CMSR, expert la Autoritatea Națională în Managementul Calității în Sănătate, profesor universitar la UMF Iași.
 2. Secretarul general dr. Brezoescu Alexandru Dumitru, al treilea mandat (2011-2015; 2015-2019, 2019-2023), președintele Comisiei pentru Secretariat, vicepreședintele Comisiei de Medicină Dentară din cadrul Ministerului Sănătății, membru în Adunarea Generală Națională, cu drept de vot, membru în Consiliul Național al CMSR, director executiv la Uniunea Națională a Asociațiilor Stomatologice,

6.Trezorierul dr. Oltean Mia Rodica, al treilea mandat (2011-2015;2015-2019;2019-2023), membră în Adunarea Generală Națională, cu drept de vot, membră în Consiliul Național al CMSR, președintele Comisiei financiar contabile din cadrul CMSR, președinta Colegiului Teritorial Hunedoara, al 6-lea mandat. „Aceste persoane au modificat regulamentul electoral, încălcând legea. Scriptic ei au preluat conducerea CMS Timiș, dar noi cei de aici am lucrat. Anul trecut, în 6 martie, au venit la noi după ștampilele și banii Timișului, dar am refuzat predarea acestora fără existența unei hotărâri judecătorești”, a explicat Mihaela Cuțui.

Poziția conducerii din Capitală

„Având în vedere faptul că, pentru a asigura desfășurarea activității Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș într-un cadru legal, este necesar a fi organizate alegeri parțiale pentru restul mandatului 2019-2013 în vederea constituirii organelor de conducere ale colegiului teritorial Timiș, respectiv consiliul teritorial și biroul executiv teritorial, Biroul Executiv Național al Colegiul Medicilor Stomatologi din România (denumit în continuare CMSR), cu sediul în București, str. Lainici nr. 9, Sector 1, în virtutea atribuțiilor ce-i revin și a deplinei transparențe care caracterizează activitatea corpului nostru profesional, vă transmite următoarea INFORMARE prin intermediul căreia vă aducem la cunoștință situația juridică reală a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș:

În perioada 04.11.2019 – 09.12.2019 s-au desfășurat alegeri pentru organele de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, atât la nivel național, cât și la nivelul tuturor colegiilor teritoriale, pentru mandatul 2019-2023.

La alegerile de la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș (CMS Timiș) au candidat și membri ai colegiului teritorial Timiș care au fost sancționați disciplinar, respectiv BARBU Delia, CUTUI Mihaela Carmen, OGODESCU Alexandru Simion și PODARIU Angela Codruța, în ciuda faptului că nu aveau dreptul, conform prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul electoral („Dreptul de a fi ales în organele de conducere ale CMSR, la nivel local sau național, îl au numai medicii stomatologi care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 lit. a) -c) și care nu au fost sancționați disciplinar, la nivel local sau național, în conformitate cu prevederile art. 544 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia electorală teritorială Timiș a permis în mod ilegal persoanelor sus-menționate să candideze și să fie alese în consiliul teritorial Timiș și în biroul executiv al CMS Timiș, încălcând astfel atât prevederile normative, cât și deciziile Comisiei Electorale Centrale, care a semnalat în prealabil comisiei electorale teritoriale Timiș faptul că decizia celei din urmă contravine cadrului legal aplicabil.

Drept consecință, Comisia Electorală Centrală nu a validat alegerea medicilor stomatologi Barbu Delia, Cuțui Mihaela Carmen, Ogodescu Alexandru Simion (decedat între timp – n. r.) și Podariu Angela Codruța în organele de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș. Totodată, Comisia Electorală Centrată a pus în vedere comisiei electorate teritoriale Timiș să convoace consiliul teritorial în componența sa legală, validată de către Comisia Electorală Centrală, pentru alegerea membrilor biroului executiv teritorial, respectiv să se conformeze prevederilor legale în vigoare. În loc să se conformeze deciziei obligatorii a Comisiei Electorale Centrale, membrii comisiei electorale teritoriale Timiș au ales să își dea demisia, în bloc, lăsând colegiul teritorial fără birou executiv legal ales.

Neconformându-se cadrului legal, deși au fost atenționați, în scris, asupra acestui aspect, atribuțiile Biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș au fost preluate abuziv și sunt exercitate ilegal de către persoane care nu au acest drept, respectiv: Barbu Delia, Cuțui Mihaela Carmen, Șutean Dan Ioan, Podariu Angela Codruța și Ogodescu Alexandru Simion (decedat în cursul anului 2020);

Pentru asigurarea funcționării CMS Timiș în condiții de legalitate, în perioada 06.01.2020 – 26.01.2020, Consiliul național al CMSR a demarat procedura de desfășurare a alegerilor parțiale pentru alegerea biroului executiv al Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, alegeri care au fost boicotate de către membrii consiliului teritorial Timiș. Aceștia au refuzat să se prezinte pentru constituirea comisiei electorale teritoriale la două convocări ale Comisiei Electorale Centrale, în zilele de 11.01.2020 și 13.01.2020.

Persoanele care și-au arogat, printr-un interimat ilegal, calitatea de membri ai biroului executiv v-au convocat, la data de 21.02.2020, la o ședință a adunării generale a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, inducându-vă în eroare și urmărind să obțină descărcarea de gestiune și să își acopere ilegalitățile cu votul dumneavoastră.

Întrucât consiliul teritorial Timiș a refuzat să ducă la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse de Consiliul național în sarcina sa și întrucât a permis unor persoane, care nu au calitatea de membri ai biroului executiv, să emită documente ilegale, în numele Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, în baza art. 128 1 din Regulamentului de Organizare și Funcționare al CMSR, la data de 29.02.2020, Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România a hotărât, prin vot, în unanimitate, dizolvarea consiliului teritorial Timiș.

Pentru a nu fi afectată funcționarea, organizarea și situația financiară a Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, până la alegerea în mod legal a organelor teritoriale, Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România a atribuit Biroului executiv național al CMSR toate prerogativele legale ale Biroului executiv teritorial Timiș și Consiliului național al CMSR toate prerogativele legale ale Consiliului teritorial Timiș;

Activitatea Biroului executiv național al CMSR a fost și este permanent boicotată, atât de către persoanele care și-au arogat ilegal funcțiile de membri ai biroului executiv teritorial, dar și de către persoanele care efectuează activitatea de secretariat, care au refuzat cu obstinație să comunice CMSR documentele și problemele dumneavoastră (a medicilor înscriși în CMS Timiș – n.r.), spre legală și competentă soluționare, fapt care vă generează în mod direct prejudicii, toate actele emise și semnate după data de 29 februarie 2020 de către reprezentanții autoproclamați ai CMS Timiș fiind nule de drept.

Dată fiind situația extrem de gravă, unică în țară, din județul Timiș, Consiliul național al CMSR a demarat, pentru a treia oară, procedura de desfășurare a alegerilor parțiale, la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, în perioada 08.02.2021 – 16.03.2021, atât pentru alegerea consiliului teritorial în număr de 49 membri, cât și pentru funcțiile din cadrul biroului executiv teritorial (5 membri) pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023.

La aceste alegeri au dreptul să participe toții medicii stomatologi înscriși în Colegiul Medicilor Stomatologi Timiș, care au cotizația plătită la zi și nu sunt sancționați disciplinar, astfel încât vă invităm să candidați si să vă exprimați dreptul la vot, în număr cât mai mare. Pentru a vă putea exercita dreptul de a alege și de a fi ales, aveți dreptul de a cunoaște situația reală a colegiului teritorial Timiș, dincolo de informațiile manipulatoare, prezentate denaturat și care au intoxicat întregul corp profesional și autoritățile publice.

În aceste condiții, fiind conștienți de responsabilitatea pe care o avem față de toți membrii colegiului nostru și, în special, față de cei din județul Timiș, care nu trebuie să suporte consecințele încălcării legii de către unele persoane, care își arogă titlul de conducători ai județului, am înțeles că este de datoria noastră să vă prezentăm, în sinteză, realitatea obiectivă derulată pe parcursul ultimilor ani la nivelul colegiului dumneavoastră, singurul în care activitatea nu se poate desfășura în condiții de legalitate.

Întrucât derularea procesului electoral revine Comisiei electorale a CMS Timiș, sub coordonarea Comisiei Electorale Centrale, care își vor exercita cu responsabilitate prerogativele legale, orice întrebare privind organizarea și desfășurarea procesului electoral pentru alegerea membrilor consiliului teritorial Timiș și ai biroului executiv teritorial Timiș pentru perioada rămasă din mandatul 2019-2023 poate fi adresată acestora.

Calendarul electoral și toate informațiile necesare exercitării dreptului de a alege și de a fi ales urmează a vă fi comunicate de către comisia electorală teritorială /Comisiei Electorate Centrale”, a transmis președinte C.M.S.R., prof. dr. Ecaterina Ionescu, celor peste 1.500 ce medici înscriși în CMS Timiș.

Timișoara demontează acuzațiile Bucureștiului

„În  perioada 04.11.2019 – 09.12.2019 s-au desfășurat alegeri pentru organele de conducere ale CMSR, local și național. La aceste alegeri, în Timiș lista candidaturilor depuse de noi a fost validată de către Comisia Electorală Centrală. Această Comisie Electorală Centrală, în perioada alegerilor, și-a schimbat conducerea pentru președintele comisiei de două ori și pentru secretarul comisiei de trei ori.

Delia Barbu, președinta Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș

După aprobarea candidaturilor noastre s-a primit de la Comisia de Disciplină pedepse pentru cei care candidau. Aceste pedepse nu au fost și nu sunt definitive se află în instanță, iar o parte dintre ele au fost anulate. În plus, pedepsele au expirat. Conform Legii 95/2006, art. 489 – este nedemn de a exercita profesia de medic stomatolog în următoarele situații:

 1. a) Medicul stomatolog care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra umanității sau vieții în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic stomatolog și pentru care nu a intervenit realbilitarea.
 2. b) Medicul stomatolog căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.

Nici unul dintre cei care au candidat și au ocupat funcțiile nu se încadrează în acest articol. Acțiunea aceasta se află în instanță. Alegerile au fost validate de Comisia Electorală Locală conform legii. Hotărârea luată în BEX și Consiliu Național al CMSR privind noi alegeri în CMS Timiș, încalcă legea și intră sub incidența penalului. Comisia Electorală Teritorială Timiș din 2019 a fost propusă de BEX  al CMS Timiș și votată de Consiliul Județean al CMS Timiș conform legii. Așa-zisa>> Comisie Electorală Centrală a doamnei dr. Ionescu este formată numai din cadre universitare care sunt membri ai Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș, dar care nu au legătură cu activitatea din rețeaua stomatologică (cabinete private – n.r.) și au fost propuși de către conducerea Universității <<Victor Babeș>>, și nu a colegiului.

În mod abuziv și ilegal ne-au adus la cunoștință că CMS Timiș ar fi condus de BEX și Consiliul Național al CMSR, dar acest lucru s-a concretizat doar pe hârtie, întrucât nimeni dintre aceștia nu a luat faptic în primire (pentru că nu au acest drept), cele 5.000 de dosare ale membrilor CMS Timiș. Ca o încercare de denigrare față de CMS Timiș, conducerea CMSR a primit sancțiunea de avertisment.

În concluzie, alegerile la nivelul CMS Timiș au fost legale, necontestate, sunt validate de Adunarea generală a CMS Timiș, iar acțiunea doamnei dr. Ionescu are scopul de a produce dezbinarea dintre cadrele universitare și cele ale rețelei de practicieni. CMS Timiș se află pe primul loc la acordarea asistenței de stomatologie, atât organizatoric, cât și funcțional, și asta cu ajutorul tuturor membrilor săi”, a conchis Mihaela Cuțui.

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

2 thoughts on “Stomatologia timișoreană, ”plombată” cu acuzații și intimidări venite de la București

 1. E timpul ca Ministerul sa intervina:
  1- maxim 2 mandate ptr conducere nat./jud!
  2-proportie de min. 50% a privatilor în conduceri 

Lasă un răspuns