Nisipuri mişcătoare pe autostrada Lugoj – Deva. Terasamentul, în pericol de surpare!

Lotul II al Autostrăzii Lugoj – Deva, cel dintre Traian Vuia şi Coşteiu de Sus, ar putea avea aceeaşi soartă ca cel dintre Deva şi Orăştie, în privinţa terasamentului.

Cei care lu­crează la această porţiune spun că o bună parte din um­plutura folosită este ni­si­poa­să, fiind extrasă din ca­rie­rele din zonă, recu­nos­cu­te pentru ma­te­ria primă folosită în in­dus­tria sticlăriei şi a ceramicii.

“Pe raza satului Te­me­reşti, a fost o carieră de unde s-a extras acest pă­mânt nisipos. Acum se cau­tă pământ mai bun pe te­ri­toriul comunei Margina. Ploile care au fost, au reuşit să provoace adevărate cra­te­re în terasament. Cele mai mari probleme au apărut la nodul de descărcare de la Mar­­gina, unde s-a folosit doar umplutură de la Te­me­reşti”, a declarat sub a­no­­ni­mat, pentru redesteptarea.ro un angajat al so­cietăţii care se ocupă de con­struirea autostrăzii.

În apropiere de Bucovăţ, în multe locuri, la suprafaţă, peste stratul nisipos s-a tasat pământ.

“Şanţurile produse de ploi scot la iveală acest lu­cru”, spune un alt an­gajat.

Autostrada Lugoj – De­va, respectiv loturile 2, 3 şi 4, are preconizată ca dată de finalizare trimestrul III al a­nului 2018, iar valoarea in­ves­tiţiei se ridică la 410 mi­li­oane euro, potrivit unui do­cument al Ministerului Fon­durilor Europene.

0 Comments

No Comment.