Anunț licitație – terenuri în Săcălaz

Anunț licitație - imobile în Giarmata

Anunț licitație – terenuri în Săcălaz

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 14.12.2023 ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile, , proprietate a debitorului Cotiugă Cristinel, licitaţia a III a

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de 711 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405206 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/126- 55.008 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de 689 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405207 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/127 –53.308 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de 800 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405208 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/129 –61.894 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de 868 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405209 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/130 –67.156 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de 820 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405210 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/146 –63.438 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de 766 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405211 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/147 – 59.263 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de 760 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405213 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/148 – 58.801 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de760 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405215 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/149 –58.801 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

 • Cota actuala de 1/1 din teren intravilan în suprafata de 760 mp, situat în localitatea Sacalaz, judet Timis, categorie de folosinta curti-constructii, înscris în ID Electronic 405216 Sacalaz, nr CF vechi 3362, nr cadastral Cc 725/1, 725/2, 726/1, 738/1/3, 738/1/4, 738/1/5, 738/2/1/2, 738/2/2, 738/2/3, 738/3/1, 738/3/2/150 – 58.801 lei+ TVA 19%

Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii Timiş

Ipotecă

Admnistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş

Ipotecă legală

Conform Publicaţiei de vanzare nr 73-47/23.11.2023,20851/23.11.2023

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

 1. oferta de cumpărare;

 2. dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO62TREZ621506701XXXXXXX , beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timisoara, cod de identificare fiscală 6634511, deschis la Trezoreria Timisoara utilizând numărul de evidenţă a plăţii 83530012300000000000274

 3. împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

 4. pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

 5. pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

 6. pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

 7. pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

 8. declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Informaţii detaliate precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate sau accesând link-ul:https://www.anaf.ro/anaf/internet/Timisoara/anunturi/valorif_bunuri/bunuri_sechestrate,sau la numărul de telefon 0256200035.


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *