anaf 10

Anunț privind vânzarea pentru bunuri mobile

In temeiul art. 250 alin (2) din L 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 18, luna 09, anul 2019, ora 13,00, in localitatea Timişoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 9B, cam. 107, et. I, se vor vinde la a II a licitatie urmatoarele bunuri […]