proiect indio

Anunţ de final de proiect

Beneficiarul Indio SRL anunţă finalizarea activităţilor proiectului „Modernizarea producţiei de articole din metal” cod SMIS 104237, finanţat prin POR 2014-20120…