Anunț licitație - Teren agricol situat în Teremia Mare - extravilan

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Teren extravilan, categorie de folosință arabil, situat în Timișoara

Anunț privind vânzarea bunurilor imobile – Teren extravilan, categorie de folosință arabil, situat în Timișoara. D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 14.03.2024  ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru  licitatia urmatoarelor bunuri imobile, proprietate a debitorului Tăsală Mircea ,conform Publicaţiei de vânzare nr 53-7/21.02.2024,2714/21.02.2024 Cotă actuală de 1/16 […]