Din iunie, IT-iștii din instituțiile publice beneficiază de scutirea de impozit pe venit

Din iunie, IT-iști din instituțiile publice beneficiază de scutirea de impozit pe venit

Din iunie, IT-iști din instituțiile publice beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Autoritățile financiare au extins facilitatea scutirii de impozit pe venit, pentru activitatea de creare de programe pentru calculator, pentru a acoperi atât bugetarii din instituțiile centrale, cât și bugetarii din instituțiile locale.

În aceste condiții, iată ce angajatori publici pot accesa facilitatea, activitățile vizate și documentele necesare.

CITEȘTE ȘI: Profesorii din Timiș ies în stradă vineri, 26 mai!

Ca o regulă generală, ținând cont de prevederile art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, beneficiază de scutire de impozit pe venit persoanele fizice pentru perioada în care acestea desfășoară activități de creare de programe pentru calculator, potrivit competențelor și atribuțiilor specifice prevăzute în fișa postului sau în orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului, în condițiile stabilite prin Ordinul comun nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, conform avocatnet.ro.

De reținut este faptul că prevederile ordinului, care a schimbat regulile aplicabile anterior, vor intra în vigoare începând cu data de 1 iunie 2023.

Entitățile publice care pot aplica această facilitate fiscală angajaților proprii sunt instituțiile publice centrale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, precum și instituțiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006.

Astfel, în categoria instituțiilor publice care pot recurge la această facilitate fiscală pot intra Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice autonome, precum și instituțiile din subordinea sau coordonarea acestora, iar în categoria instituțiilor publice locale pot intra primăriile de comune, orașe, sectoare, municipii, precum și instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, ce au personalitate juridică proprie.

IT-iștii din instituțiile centrale pot beneficia de facilitate din ianuarie 2023, aceasta fiind extinsă din iunie 2023 și la IT-știi din instituțiile locale.

Activitățile de creare de programe pentru calculator realizate de angajații instituțiilor publice de la nivel central și local, care se află sub incidența scutirii de impozit pe venit, pot fi următoarele:

 • furnizarea expertizei de specialitate și a asistenței practice în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite;
 • realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor;
 • combinarea aptitudinilor analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă;
 • adaptarea sau armonizarea soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare, precum și a aplicațiilor existente ori proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare;
 • coordonarea sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor;
 • realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile;
 • combinarea aptitudinilor analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite ori unor necesități organizaționale;
 • combinarea aptitudinilor analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă;
 • asigurarea suportului tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile;
 • asigurarea suportului tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor;
 • analizarea și evaluarea cerințelor pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare: proiectare, dezvoltare, testare și întreținere a soluțiilor software pentru satisfacerea acestor cerințe.

La nivelul instituțiilor publice centrale și locale, documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor sunt următoarele:

 • organigrama angajatorului;
 • fișa postului sau orice alt act juridic care stabilește atribuțiile de serviciu ale angajatului;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei de licență obținute în urma finalizării unei forme de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată sau în urma finalizării ciclului I de studii universitare de licență, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, pentru angajații persoane fizice;
 • adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență, eliberată de instituția de învățământ superior în cauză, în cazul în care diploma de absolvire nu a fost încă eliberată, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a documentului de echivalare sau recunoaștere eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, pentru angajații persoane fizice;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul” a diplomei de bacalaureat, respectiv copia cu mențiunea „conform cu originalul” a atestatului de echivalare sau recunoaștere a diplomei, eliberat prin structurile de specialitate ale Ministerului Educației, inclusiv pentru angajații care urmează cursurile unei instituții de învățământ superior acreditate;
 • adeverință care să ateste faptul că persoana urmează o formă de învățământ superior, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat, și documentul de echivalare sau recunoaștere, dacă este cazul, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul” a suplimentului de diplomă, solicitată de angajator, pentru a exclude perioadele de întrerupere de școlaritate de la acordarea scutirii de la plata impozitului, în cazul în care aceste întreruperi nu au fost declarate de beneficiarul scutirii, în cazul în care angajatul deține diplomă de bacalaureat și documentul de echivalare sau recunoaștere, după caz, dar nu a absolvit studii universitare de scurtă durată sau studii universitare de lungă durată sau ciclul I al studiilor de licență, la finalizarea cu diplomă a cursurilor unei instituții de învățământ superior acreditate;
 • copia cu mențiunea „conform cu originalul” a contractului individual de muncă sau a oricărui act juridic al conducătorului instituției publice în baza căruia se exercită raportul de serviciu/raportul de muncă;
 • statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal;
 • documentul care atestă inițierea și durata procesului de creare de programe pentru calculator, aprobat de conducătorul instituției publice.

Instituțiile publice centrale și locale au obligația legală de a păstra dosarul cuprinzând documentele justificative la sediul acestora în vederea controlului. În ipoteza în care instituția publică păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică calificată.

Un aspect important constă în faptul că scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege.

 

 


Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *